Η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ (Enterprise Greece) προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την «Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού για την πληροφόρηση νέων εξαγωγέων». Το παραγόμενο υλικό θα απευθύνεται σε όλους τους κλάδους και θα εστιάζει στις βασικές γνώσεις που πρέπει να έχει ο νέος εξαγωγέας ως προς τις στρατηγικές αποφάσεις, διαδικασίες και τα εφόδια που πρέπει να αποκτήσει για να εξάγει.

Επίσης, θα εστιάσει σε αγορές ή γεωγραφικές περιοχές που στρατηγικά θα προσελκύσουν το εξαγωγικό ενδιαφέρον νέων εξαγωγικών επιχειρήσεων. Το εν λόγω πληροφοριακό οπτικοακουστικό υλικό θα χρησιμοποιηθεί στα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας του οργανισμού (ιστοσελίδα, κοινωνικά δίκτυα, διαδικτυακές παρουσιάσεις κ.ά.). Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 150.000 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η Δευτέρα 25/01/2021.