Με προϋπολογισμό 816.000 ευρώ

Ο διαγωνισμός εντάσσεται στην κατηγορία των υπηρεσιών έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων και κρίνεται απαραίτητος τόσο για την τιμολογιακή πολιτική της ΝΕΡΙΤ, όσο και για τη μελέτη του τηλεοπτικού προγραμματισμού/μετάδοσης και αγοράς των τηλεοπτικών προγραμμάτων. Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, η παροχή καθώς και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη μελέτη αυτών των στοιχείων θα πρέπει επιπλέον να είναι αποδεκτά από το σύνολο των τηλεοπτικών σταθμών, των διαφημιστικών εταιρειών και των διαφημιζομένων στην χώρα. Η εκτιμώμενη αξία του έργου εκτός ΦΠΑ ανέρχεται σε 816.000 ευρώ και η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 21 Οκτωβρίου.