Τo Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα «Υποστήριξη της έναρξης / δημιουργίας νέων κέντρων φροντίδας πρώιμης παιδικής ηλικίας ή δημιουργίας νέων θέσεων σε υπάρχοντα κέντρα φροντίδας για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών».

O προϋπολογισμός είναι 248.000 ευρώ, με προθεσμία υποβολής προσφορών τις 23/02/2024.