Το έργο έχει προϋπολογισμό 143.500 ευρώ. Όπως είναι γνωστό, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, έχει προκηρύξει και άλλο διαγωνισμό για ενέργειες δημοσιότητας, στο πλαίσιο του έργου «Επένδυση στην υγεία και την ευημερία παιδιών στην περιφέρεια Βουλγαρίας – Ελλάδας». Το εν λόγω έργο έχει προϋπολογισμό 117.000 ευρώ.