Ο ΕΟΤ έχει προκηρύξει διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «Τεχνική και Σχεδιαστική Αναβάθμιση της διαδικτυακής πύλης www.visitgreece.gr».

«Η επόμενη μέρα πρέπει να μας βρει πιο δυνατούς», επισημαίνει ο Γενικός Γραμματέας.

Ο ΕΟΤ έχει προκηρύξει διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «Τεχνική και Σχεδιαστική Αναβάθμιση της διαδικτυακής πύλης www.visitgreece.gr». Σκοπός είναι η αναβάθμιση και ανανέωση της επίσημης σελίδας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, με στόχο να καταστεί διεθνώς η κύρια και βασική πηγή πληροφόρησης για τον ελληνικό τουρισμό, με το πλέον λειτουργικό για τον χρήστη και τεχνικά άρτιο λογισμικό. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Ε.Ο.Τ. Δημήτρη Φραγκάκη, «η δουλειά μας στον ΕΟΤ συνεχίζεται, παρά την κρίση του κορωνοϊού. Έχουμε κάνει μία καλή προετοιμασία το τελευταίο διάστημα, όσον αφορά το νέο visitgreece και ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε στην υλοποίησή του.

Το χρειάζεται η χώρα μας, το έχει ανάγκη ο τουρισμός μας. Άλλωστε, η επόμενη μέρα της σημερινής κρίσης πρέπει να μας βρει, όσο το δυνατόν, πιο έτοιμους και πιο δυνατούς». Βασικό ζητούμενο του διαγωνισμού, είναι η τεχνική βελτίωση του portal, η ενημέρωση περιεχομένου και βελτίωσή του με νέα δεδομένα, η γενικότερη αναβάθμιση ώστε να ανταποκρίνεται ως κεντρικό portal προβολής του τουριστικού προϊόντος στο εξωτερικό. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής επιλέχθηκε αρχικά η 6η Απριλίου 2020. Ωστόσο, λόγω των ειδικών συνθηκών, εξετάζεται ήδη το ενδεχόμενο παράτασης. Περισσότερες πληροφορίες στο www.gnto.gov.gr/el/diagonismos-visitgreece.