Καμπάνια ευαισθητοποίησης για το πρόγραμμα ένταξης προσφύγων και μεταναστών

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) προκηρύσσει διαγωνισμό για υπηρεσίες παραγωγής εθνικής καμπάνιας ευαισθητοποίησης, για την προώθηση του project HELIOS (HELlenic IntegratiOn System), πρόγραμμα ένταξης προσφύγων και μεταναστών.

Η εταιρεία παραγωγής που θα οριστεί ανάδοχος θα κληθεί να παραδώσει τα εξής: ένα τηλεοπτικό σποτ, ένα ραδιοφωνικό σποτ, ενημερωτικά φυλλάδια, αφίσες, τρία online banners και media plan. Κατάθεση προσφορών γίνεται μόνο για το σύνολο του προς ανάθεση έργου, με προθεσμία υποβολής την 21η Οκτωβρίου.