Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Αρχαιολογικών Πόρων (ΟΔΑΠ) προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο «Ανάπτυξη & Εφαρμογή Ψηφιακών Διαδραστικών Υπηρεσιών και Περιεχομένου για τη βελτίωση της εμπειρίας του επισκέπτη σε Αρχαιολογικούς Χώρους, Μουσεία, Μνημεία και Ιστορικούς Τόπους με τη χρήση Καινοτόμων Τεχνολογιών και Ανοιχτών Συστημάτων», προϋπολογισμού 28.628.531 ευρώ, με ΦΠΑ.

Η χρονική διάρκεια του έργου είναι 14 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέχρι την Τρίτη 16 Ιουλίου.