Το Ειδικό Ταμείο Οργάνωσης Συναυλιών Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (ΚΟΘ) διακήρυξε διαγωνισμό για «Δράσεις Προβολής της ΚΟΘ».

Αντικείμενο είναι η υλοποίηση των ενεργειών προβολής και προώθησης των συναυλιών που θα πραγματοποιήσει η ΚΟΘ στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις Εξωστρέφειας & Διεθνοποίησης της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (ΚΟΘ)». Ειδικότερα, η Ορχήστρα θα πραγματοποιήσει εννέα συναυλίες σε πόλεις της Δυτικής Ευρώπης και των Βαλκανίων έως τις 31/05/2025.

Στο πλαίσιο του πλάνου επικοινωνίας, θα υλοποιηθούν στοχευμένες δράσεις τόσο με χρήση mainstream media (ραδιόφωνο, τηλεόραση, έντυπα), όσο και με αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας (διαδίκτυο, social media, multimedia booklets, online streaming). Στο υποέργο περιλαμβάνονται και ενέργειες after publicity. Η εκτιμώμενη αξία ανέρχεται σε 165.850 ευρώ, με προθεσμία υποβολής προσφορών την Παρασκευή 22/09/2023.