Η ΙΔΕΑ Στη δημιουργία μιας ιδιαίτερης και συγκινητικής καμπάνιας προχώρησε η Socialab σε συνεργασία με το Γραφείο του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF) στην Ελλάδα.

Έχοντας στο επίκεντρο τη στήριξη της ίσης πρόσβασης των παιδιών στο σχολείο, ανεξαρτήτως κινητικών ή άλλων συνθηκών, η ομάδα της Socialab σχεδίασε και υλοποίησε μια 360° επικοινωνία που στόχο έχει την ευαισθητοποίηση του κοινού. Μέσα από τη δημιουργία online και offline ενεργειών, η ομάδα της Socialab εστίασε στο γεγονός πως κάθε παιδί, ανεξαρτήτως διαφορετικών ικανοτήτων και εθνικοτήτων, μπορεί να αλληλεπιδρά μέσα από την παροχή ίδιων ευκαιριών στο inclusive σχολείο που στηρίζει η UNICEF.

Κύριο μήνυμα της καμπάνιας ήταν «Για ένα σχολείο με ανοιχτές πόρτες, για όλα τα παιδιά». Η ενέργεια απαρτίστηκε από τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σποτ, ενώ παράλληλα ενδυναμώθηκε μέσω του digital περιβάλλοντος.