Η Socialab συνεργάστηκε με την MSD Animal Health για τη δημιουργία digital καμπάνιας με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για τη λεϊσμανίωση, ασθένεια των σκύλων. Η καμπάνια έχει ως στόχο να ενημερώσει τους κηδεμόνες σκύλων για τη νόσο, τους κινδύνους, την κρισιμότητα της πρόληψης αλλά και να τους ωθήσει να αναζητήσουν την κατάλληλη κτηνιατρική συμβουλή.

Η καμπάνια βασίστηκε στο rationale πως οι σκύλοι είναι πραγματικά αξιοθαύμαστοι, καθώς μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα και εκπλήσσουν τους ανθρώπους καθημερινά. Ωστόσο, οι δυνάμεις τους έχουν και ένα όριο. Δεν είναι και… νίντζα.

Το agency δημιούργησε digital και print υλικά για την καμπάνια με κύριο ένα 3D βίντεο με πρωταγωνιστή ένα σκύλο «νίντζα», υιοθετώντας έναν σύγχρονο τρόπο για να επικοινωνήσει το μήνυμα. Παράλληλα, την ενέργεια συμπληρώνουν social media posts, με informative και engaging περιεχόμενο, καθώς και pet owner brochures διαθέσιμα στα κτηνιατρεία. Τέλος, η οπτική επικοινωνία ενισχύεται με posters τα οποία θα τοποθετηθούν σε κτηνιατρεία.