Η επιταχυνόμενη ανάπτυξη της συνδεσιμότητας 5G σε όλη την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο θα έχει άμεσο και καταλυτικό αντίκτυπο στη μείωση των εκπομπών CO2e, σύμφωνα με μια νέα μελέτη που ανατέθηκε από την Ericsson.

Καθώς τα Ευρωπαϊκά Έθνη εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη των κλιματικών στόχων, μια νέα πανευρωπαϊκή ανάλυση καταδεικνύει ότι η υλοποίηση και χρήση της τεχνολογίας 5G σε τέσσερις κλάδους με υψηλές εκπομπές – την ενέργεια, τις μεταφορές, την μεταποίηση και τα κτίρια – θα μπορούσε να αποφέρει μια μείωση των εκπομπών τους κατά 55-170MtCO2e ετησίως, την ίδια εξοικονόμηση που θα επιτυγχανόταν με την κατάργηση 35 εκατ. αυτοκινήτων.

Η μελέτη αναφέρει ότι τουλάχιστον το 40% των λύσεων για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα της ΕΕ, μέχρι το 2030, θα βασίζεται στη συνδεσιμότητα σταθερών και κινητών επικοινωνιών. Παρά τις δυνατότητες που διακυβεύονται, οι νέες προβλέψεις για την ανάπτυξη του 5G από την ετήσια έκθεση Ericsson Mobility Report παρουσιάζουν μια ανησυχητική εικόνα για την Ευρώπη.

Στο τέλος του 2020, το 5G κάλυπτε περίπου το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού. Το 2027, μόλις τρία χρόνια πριν από την ημερομηνία ορόσημο κατά την οποία οι παγκόσμιες εκπομπές θα πρέπει να έχουν μειωθεί στο μισό, τα νέα δεδομένα προβλέπουν ότι η παγκόσμια κάλυψη του 5G θα εξακολουθεί να βρίσκεται μόνο στο 75%.