Αδιάλειπτη προσοχή σε υψηλά επίπεδα απαιτούν οι διαφημιστικές εμπειρίες που ενσωματώνουν επαυξημένη πραγματικότητα, σε σύγκριση με παραδοσιακά διαφημιστικά formats που εμφανίζουν κορυφώσεις κατά την εξέλιξή τους.

Το εύρημα αυτό από τη νέα νευροεπιστημονική μελέτη του Snapchat δεν προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη, ωστόσο η έρευνα αποκαλύπτει επίσης ότι το AR δεν προσφέρει απλά μια immersive εμπειρία σε όλες τις πλατφόρμες, αλλά η εμπλοκή αυτή προβλέπει τη δράση και την ανάμνηση των καταναλωτών με ακρίβεια 83%.

Σύμφωνα με τον δείκτη Immersion, με βάση μετρήσεις στις μεταβολές των καρδιακών παλμών ανθρώπων που παρακολουθούσαν περιεχόμενο AR, οι μέσες τιμές είναι υψηλότερες σε σχέση με τα benchmarks του industry για την κατηγορία της ψυχαγωγίας σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Όπως αποδεικνύεται, όταν οι χρήστες έχουν υψηλό immersion, δίνουν προσοχή, εμπλέκονται συναισθηματικά και συγκρατούν ενεργά τις πληροφορίες στη μνήμη τους. Ο καρδιογράφος έδειξε ότι κάθε δευτερόλεπτο έχει πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο και συμβάλλει σε θετική κωδικοποίηση στη μνήμη.

(Πηγή: WARC)