Οι εξελίξεις στο ζήτημα των ανατιμήσεων και του πληθωρισμού, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη βιομηχανία καθώς και ο ρόλος της Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών στην ελληνική οικονομία και την αγροτική παραγωγή αποτέλεσαν μεταξύ άλλων τα κεντρικά ζητήματα της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και Ποτών που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 20 Μαΐου, με κεντρικό θέμα: «Κλιματική Αλλαγή, Επάρκεια, Ανταγωνιστικότητα: Θωρακίζοντας το μέλλον μας».

Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης που ανανέωσε ομόφωνα τη θητεία του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου, τα Μέλη του ΣΕΒΤ εξέφρασαν τη δέσμευση του Συνδέσμου για προσφορά στον καταναλωτή προσιτών, επώνυμων και ποιοτικών τροφίμων και ποτών παρά τις οικονομικές προκλήσεις.

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΕΒΤ, Ι. Γιώτης στην τοποθέτησή του, η Βιομηχανία καλείται να διαχειριστεί μια τριπλή κρίση με την ταυτόχρονη αύξηση του κόστους της ενέργειας, του κόστους πρώτων υλών λόγω της κλιματικής αλλαγής και του επιπρόσθετου κόστους που επιφέρουν σε ολόκληρη την αλυσίδα οι ρυθμιστικές παρεμβάσεις από εθνικές και ευρωπαϊκές νομοθεσίες της πράσινης μετάβασης.

Αναφέρθηκε επίσης σε προκαταρτικά στοιχεία ειδικής μελέτης για τον πληθωρισμό στα επώνυμα, τυποποιημένα τρόφιμα που πραγματοποίησε ο ΣΕΒΤ σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ και δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής οι οποίες γίνονται πλέον εμφανείς στην καθημερινότητα των καταναλωτών αλλά και της αγοράς.

Η Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών έχει διαγνώσει την ανάγκη για αλλαγή και τη μεταστροφή του αγροτικού παραγωγικού μοντέλου και δρομολογεί επενδύσεις για τη μείωση του περιβαλλοντικού της αντίκτυπου. Και κατέληξε τονίζοντας ότι: «Στον ΣΕΒΤ οραματιζόμαστε μια Βιομηχανία πιο δυνατή, πιο βιώσιμη και τροφοδότη της ανάπτυξης».