Καταγράφει το πρώτο τρίμηνο του 2015 ο δείκτης εμπιστοσύνης συμβούλων μάνατζμεντ GMCCI

Περισσότερο απαισιόδοξες είναι και οι προβλέψεις για τις εξελίξεις στους παραγωγικούς συντελεστές. Oι τρεις κυριότεροι ανασχετικοί παράγοντες στην επιχειρηματική δράση, όπως αποτυπώνονται στην έρευνα, είναι οι συχνές αλλαγές στο φορολογικό σύστημα, η δυσχερής χρηματοδότηση και η ασυνέχεια στη λειτουργία του κράτους. Για το ίδιο διάστημα, ο μέσος όρος του ισοζυγίου «θετικών» – «αρνητικών» απαντήσεων για τα πέντε μεγέθη του GMCCI – Οικονομική Συγκυρία (οικονομική μεγέθυνση, ανεργία, ιδιωτικές επενδύσεις, εξαγωγές και ρυθμός μεταβολής των τιμών) έγινε αρνητικός και διαμορφώθηκε στο -15,5 έναντι 3,8 το τελευταίο τρίμηνο του προηγουμένου έτους.