Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, ο Σύνδεσμος Εταιρειών Εμφιαλώσεως Ελληνικού Φυσικού Μεταλλικού Νερού- ΣΕΦΥΜΕΝ, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία επισημαίνει ότι ο κλάδος σήμερα, αντιμετωπίζει πληθώρα προκλήσεων, που απαιτούν εγρήγορση και άμεση ανταπόκριση.

Ανακοίνωση του Συνδέσμου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, ο Σύνδεσμος Εταιρειών Εμφιαλώσεως Ελληνικού Φυσικού Μεταλλικού Νερού- ΣΕΦΥΜΕΝ, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία επισημαίνει ότι ο κλάδος σήμερα, αντιμετωπίζει πληθώρα προκλήσεων, που απαιτούν εγρήγορση και άμεση ανταπόκριση. Μία από τις πιο σημαντικές είναι η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Στις προκλήσεις αυτές, η βιομηχανία ανταποκρίνεται επενδύοντας στην έρευνα και την καινοτομία για τη βελτίωση της διατροφής και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατανάλωση τροφίμων. Από την πλευρά του, ο ΣΕΦΥΜΕΝ ανταποκρίνεται έχοντας ως στρατηγική του προτεραιότητα μεταξύ άλλων τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Για την επίτευξή της αναλαμβάνει δράσεις και πρωτοβουλίες για την ενεργοποίηση των επιχειρήσεων του κλάδου και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων.