Το WPP έχει συνάψει συμφωνία για την ενσωμάτωση της σουίτας μεγάλων ΑΙ γλωσσικών μοντέλων της Anthropic που υποστηρίζεται από την Amazon -με την επωνυμία Claude- στο λειτουργικό σύστημα marketing, WPP Open.

Η εταιρεία έχει προχωρήσει σε παρόμοιες συμφωνίες με μεγάλους παρόχους γλωσσικών μοντέλων, όπως το Open AI και το Gemini της Google. Τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα -ένας τύπος Gen AI- χρησιμοποιούν τη μηχανική μάθηση για την αναγνώριση και τη δημιουργία κειμένου και άλλου content.

Ουσιαστικά, το Claude θα ενισχύσει περαιτέρω τη δημιουργία περιεχομένου και άλλες δυνατότητες που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη για τους εργαζομένους του WPP, δήλωσε η εταιρεία συμμετοχών.

Σύμφωνα με το WPP, τα μοντέλα Claude μπορούν να κατανοούν και να ερμηνεύουν πολύπλοκα briefs και να παράγουν περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, καθώς και να επεξεργάζονται μια σειρά formats, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών, charts, γραφικών παραστάσεων και τεχνικών διαγραμμάτων. Η συμφωνία με την Anthropic αποτελεί μέρος της δέσμευσης του WPP να επενδύει 250 εκατομμύρια λίρες ετησίως στην τεχνητή νοημοσύνη, τα δεδομένα και την τεχνολογία.

(Πηγή: MediaPost)