Για την υλοποίηση εθνικής καμπάνιας για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 3.361.344,50 ευρώ. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 3 Αυγούστου, ενώ το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 4 Αυγούστου.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Υγεία-Πρόνοια 2000-2006” Μέτρο:2.1 “Αποασυλοποίηση και Κοινωνικοοικονομική επανένταξη ψυχικά ασθενών”.