Η υιοθέτηση του Gen AI στις ελληνικές επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας, βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, σύμφωνα με νέα μελέτη στον ιδιωτικό τομέα της Deloitte σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) και με την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ).

Στο πλαίσιο της πρωτογενούς έρευνας ερωτήθηκαν περίπου 200 επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων και μόλις το 15% απάντησε ότι έχει ξεκινήσει να πειραματίζεται με την τεχνολογία, παρόλο που οκτώ στις 10 πιστεύουν πως η υιοθέτηση λύσεων Gen AI μπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα και να ενισχύσει την ανάπτυξή τους.

Επιπλέον, η έρευνα απευθύνθηκε σε περίπου 100 εταιρείες του κλάδου τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνιών, και ερωτώμενες δύο στις τρεις εταιρείες δηλώνουν ότι δεν έχουν ακόμα προσαρμόσει τη στρατηγική τους για την ενσωμάτωση λύσεων Gen AI.

Βάσει της ανάλυσης της Deloitte σχετικά με τον αντίκτυπο του Gen AI στο ΑΕΠ της χώρας, η επίδρασή του προβλέπεται σημαντική, με τον σωρευτικό αντίκτυπο να υπολογίζεται στο +5,5% επί του ΑΕΠ της χώρας ως το 2030, ο οποίος υπό συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να αγγίξει ακόμα έως και το +9,8%.