Θετικά αποτελέσματα σημείωσε ο όμιλος Σαράντη κατά το α΄ εξάμηνο του 2020, βασιζόμενα στη θετική πορεία των πωλήσεων, στην αύξηση των κερδών και στη δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών. Ενδεικτικά, οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν σε 183,69 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6,7% συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Όπως επισημαίνει ο όμιλος, η αύξηση των πωλήσεων βασίζεται στη συνεχιζόμενη ισχυρή ζήτηση, σε ολόκληρη τη γεωγραφική περιοχή του, σε κατηγορίες που σχετίζονται με την προσωπική υγιεινή, την υγεία και την οικιακή φροντίδα, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την ασθενέστερη ζήτηση σε άλλες κατηγορίες, καθώς και από διακυμάνσεις στην κατανάλωση λόγω αναστολής λειτουργίας σε συγκεκριμένα κανάλια πωλήσεων.

Η έμφαση του ομίλου για το υπόλοιπο του 2020 θα επικεντρωθεί στη διατήρηση μιας θετικής δυναμικής στις πωλήσεις, η οποία θα υποστηριχθεί από πλάνα ενεργοποίησης σε όλα τα κανάλια διανομής του, ανάπτυξη νέων προϊόντων και επέκταση της δραστηριότητάς του σε ολόκληρη την γεωγραφική περιοχή, καθώς και στη διατήρηση της ανάπτυξης στην κερδοφορία.