Ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της κατά 20% κατέγραψε η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2019, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, με το σύνολο των πωλήσεων να ανέρχεται σε 14,4 εκατ. ευρώ, έναντι 12 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 2018.

Η ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της Παπουτσάνης οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στη διεύρυνση των συνεργασιών της ελληνικής σαπωνοποιίας με πολυεθνικές εταιρείες, στην ανάπτυξη της κατηγορίας των ξενοδοχειακών προϊόντων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και στην ανάπτυξη των επωνύμων προϊόντων. Θετική επίδραση είχε και η αύξηση των πωλήσεων στην κατηγορία των ειδικών σαπωνομαζών, πρώτης ύλης για την παραγωγή στερεού σαπουνιού, που διοχετεύεται σε αγορές του εξωτερικού.

Οι εξαγωγές της Παπουτσάνης ανήλθαν σε 6,7 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019, που αντιστοιχεί στο 47% του κύκλου εργασιών της εταιρείας, καταγράφοντας αύξηση 37% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Παπουτσάνης, Μιχάλης Παναγής, δήλωσε: «Η στόχευση στην επέκταση των εξαγωγών, στην παραγωγή ποιοτικών και καινοτόμων προϊόντων, η εξωστρέφεια αλλά και οι συνεργασίες μας με σημαντικές πολυεθνικές εταιρείες, αποτελούν βασικούς πυλώνες της στρατηγικής μας για το υπόλοιπο της χρονιάς».