Για τον τομέα της Μεταλλουργίας
Συνεχίζοντας την παράδοση 8 ετών του θεσμού ανοιχτού Κοινωνικού Διαλόγου, ο Τομέας Μεταλλουργίας της Mytilineos πραγματοποίησε την 3η θεματική διαβούλευση με τους κοινωνικούς του εταίρους με τίτλο «Μεταφράζοντας το Επιχειρείν σε αξία για την κοινωνία».

Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου στα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας, μετά από πρόσκληση της Γενικής Διεύθυνσης του Τομέα Μεταλλουργίας, έδωσαν το παρών 60 κοινωνικοί εταίροι από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις τοπικές αρχές, τους βασικούς προμηθευτές, τοπικούς συλλόγους και φορείς, τοπικά ΜΜΕ, σχολική κοινότητα, καθώς και εκπρόσωποι εργαζομένων.

Βασικός στόχος ήταν αφενός η ανάδειξη και αφετέρου η διαβούλευση του κοινωνικού αποτυπώματος, με οικονομικούς όρους και της αξίας που δημιουργεί τόσο ο τομέας της Μεταλλουργίας στην τοπική κοινωνία, όσο και η συνολική δραστηριότητα της Mytilineos σε εθνικό επίπεδο. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν, το συνολικό κοινωνικό προϊόν της Mytilineos για το 2016, ποσοτικοποιημένο ανήλθε σε 602 εκατ. ευρώ, ενώ δημιουργήθηκαν και 100 νέες θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, η αξία του κοινωνικού αποτυπώματος του Τομέα Μεταλλουργίας ανέρχεται σε 230 εκατ. ευρώ. Τα συμπεράσματα της συζήτησης θα αξιοποιηθούν από την Mytilineos στην ανάπτυξη της νέας της στρατηγικής και των πρακτικών της που συνάδουν με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.