Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατακύρωσε στην ένωση εταιρειών «Butterfly- Σήμα» τη σύμβαση για όλες τις επιμέρους δράσεις του έργου «Τουριστική Προβολή της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών 2023».

Το συνολικό ποσό ανάθεσης είναι 106.743 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ενδεικτικά, η σύμβαση περιλαμβάνει τη μετάδοση spots στην τηλεόραση, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οutdoor διαφήμιση και τηλεοπτική παραγωγή οδοιπορικού στις Σέρρες.