Μετά από σχεδόν 150 δημοσιευμένα άρθρα σε αυτή τη στήλη, είπα να γράψω επί προσωπικού. Θα αναφερθώ λοιπόν σε ένα project στο οποίο είχα την ευκαιρία να συμμετέχω, αυτό που αφορούσε στον σχεδιασμό του Ελληνικού Σήματος. Για αυτό το project έγινε πολύς λόγος, τόσο για τη διαγωνιστική διαδικασία που είχε επιλεγεί όσο και για το τελικό αποτέλεσμα.

Αναφορικά με τη διαδικασία που ακολούθησε το Ελληνικό Δημόσιο, υπήρξαν πλήθος φορέων και επαγγελματιών του χώρου που τόνισαν πόσο λανθασμένος σε κάθε επίπεδο ήταν ο τρόπος που επελέγη να σχεδιαστεί το λογότυπο και να γίνει ο διαγωνισμός. Στο παρελθόν έχω γράψει αναλυτικά κι εγώ σε αυτήν εδώ τη στήλη τις αντιρρήσεις που είχα.

Έχοντας παρακολουθήσει το θέμα από κοντά, θα ξεκινήσω την αναφορά μου στο θέμα εξάροντας την πολύ θετική και αποτελεσματική στάση που τήρησε η ΕΔΕΕ. Εξέφρασε από την αρχή και επανέλαβε με επιμονή στους υπευθύνους τις αντιρρήσεις της για τη διαδικασία και πρότεινε την αλλαγή της με βάση τις καλές διεθνείς πρακτικές. Αλλά όταν διαπίστωσε ότι μιλούσε σε ώτα μη ακουόντων και οι προσπάθειες για αλλαγή αποδεικνύονταν μάταιες, δεν έκανε το απλό και εύκολο, δηλαδή να κόψει κάθε γέφυρα και να εγκαταλείψει τη διαδικασία για να δείξει την διαμαρτυρία της. Διότι προφανώς κατανοούσε ότι η δημιουργία του σήματος πιστοποίησης προϊόντων ελληνικής καταγωγής είχε αξία και για την ελληνική οικονομία και για τις ελληνικές επιχειρήσεις – η πλειοψηφία των οποίων άλλωστε αποτελεί και πελάτες των μελών της. Επίσης φαίνεται πως αντιλήφθηκε έγκαιρα ότι το συγκεκριμένο έργο μέσα στις συνεχείς εναλλαγές κυβερνήσεων και αρμόδιων στελεχών έτεινε να αναδειχθεί σε «γεφύρι της Άρτας» και κινδύνευε να μην ολοκληρωθεί ποτέ.

Έτσι, διατήρησε τους διαύλους επικοινωνίας ανοιχτούς, δεν αρνήθηκε να στείλει εκπρόσωπό της στην σχετική επιτροπή σήματος και όταν η διαγωνιστική διαδικασία φάνηκε ουσιαστικά να μην καταλήγει πουθενά, προσφέρθηκε να αναλάβει πρωτοβουλία για την pro bono μελέτη από εταιρεία μέλος της για τη δημιουργία του Ελληνικού Σήματος. Άλλωστε το γεγονός ότι στο Συμβούλιό Branding & Design της ΕΔΕΕ περιλαμβάνονται οι περισσότερες από τις κορυφαίες Ελληνικές εταιρείες του κλάδου, με μεγάλη γνώση και εμπειρία και αναγνώριση ακόμα και εκτός ελληνικών συνόρων, εξασφάλιζε την αρτιότητα του αποτελέσματος. Αρτιότητα που δυστυχώς δεν έδειχνε εξασφαλισμένη με την προηγούμενη διαδικασία που είχε επιλεγεί και χωρίς να υπάρχει η προσφορά της ΕΔΕΕ. Αλλά για την ποιότητα και το σκεπτικό του Σήματος που δημιουργήθηκε θα συνεχίσω στο επόμενο τεύχος.