Συνδυάζοντας πολλά εργαλεία και υπηρεσίες σε μία μόνο πλατφόρμα, αποστολή της Retargeting είναι να αποτελεί το πλέον αξιόπιστο σύνολο αυτοματισμών ηλεκτρονικού εμπορίου. Μάλιστα, η εταιρεία ετοιμάζεται να λανσάρει ένα νέο προϊόν το οποίο θα αφορά αποκλειστικά e-commerce agencies, με το ελληνικό γραφείο να αναλαμβάνει τη διαχείρισή του για όλη την Ευρώπη.

Η ανάπτυξη της εταιρείας βασίζεται στην επίτευξη των στόχων των πελατών της, επισημαίνουν μεταξύάλλων, στο MW οι Σταύρος Γιαννόπουλος, Country Μanager Retargeting Greece and Cyprus, Θωμάς Κατάκης, Sales Director Retargeting Greece & Cyprus και Σωτηρία Μπούρη, Digital Account Team Leader.

MW: Ξεκινώντας από τα βασικά, τι ακριβώς προσφέρει η υπηρεσία Retargeting;

Σωτηρία Μπούρη: Πρόκειται για μια πλατφόρμα πολλών εργαλείων και υπηρεσιών αποκλειστικά για e-commerce. Μέσα από την πλατφόρμα αυτή, το κάθε e-shop έχει πρόσβαση σε εργαλεία marketing πουμπορούν πραγματικά να συμβάλουν και να ενισχύσουν την υπάρχουσα στρατηγική marketing, αλλά καιγιατί όχι, να τη δημιουργήσουν από την αρχή.

Στα εργαλεία αυτά συμπεριλαμβάνονται οι διαφημίσεις Google & Facebook, ΑυτοματοποιημέναTransactional Emails, Push Notifications, Popups, Recommendation Engine, καμπάνιες SMS, αλλά και μιαολοκληρωμένη πλατφόρμα Newsletter. Ειδικά για την πλατφόρμα Newsletter, θα ήθελα να τονίσω τηδυνατότητα που παρέχεται για segmentation στα κοινά, με τρόπους που ανταγωνιστικά προϊόντα δενπαρέχουν. Η αποστολή των Newsletters θα γίνεται μέσω Twilio και Amazon, δύο συνεργασίες για τις οποίεςείμαστε πραγματικά υπερήφανοι.

Ποιο θα λέγατε ότι είναι το βασικό της ανταγωνιστικό πλεονέκτημα;

Σ. Μ.: Δεν είναι μόνο ένα! Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι το Retargeting συνδυάζει πολλά εργαλεία σε μίαμόνο πλατφόρμα, πράγμα που καθιστά εξαιρετικά εύκολη τη διαχείριση και τη δημιουργία τωνδιαφημιστικών ενεργειών από τον χρήστη.

Επιπλέον, έχουμε αναπτύξει Premium Partnerships με Google & Facebook. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε στηδιάθεσή μας αυτοματισμούς και εργαλεία στις δύο αυτές πλατφόρμες που μας δίνουν τη δυνατότητα γιαδημιουργία campaigns πολύ εύκολα και γρήγορα. Μέσω API δημιουργούμε highly converting δυναμικέςκαμπάνιες, αφού φυσικά έχουμε διαμορφώσει τη στρατηγική που θα ακολουθήσουμε.

Στο λογισμικό της Retargeting, τα πάντα σχεδόν είναι αυτοματοποιημένα, υπάρχουν πολλά AI (Artificial Intelligence) Τools, όπως AI Powered Ads, Recommendation Engine, Newsletter. Αυτό μας επιτρέπει να αξιοποιούμε τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας με τον καλύτερο τρόπο, γιατο μέγιστο όφελος των πελατών μας.

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να αναφερθώ στην ολοκληρωμένη πλατφόρμα δημιουργίας και αποστολήςNewsletter, αλλά και στο Recommendation Engine. Δεν υπάρχει, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, κάποιο άλλολογισμικό που να συγκεντρώνει όλα αυτά τα εργαλεία και ο χρήστης να τα έχει στη διάθεσή του με έναμόνο login!

Τέλος, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά μας, είναι οι άνθρωποί μας! Στη Retargeting είμαστε υπερήφανοι γιαόλους τους συνεργάτες μας, οι οποίοι είναι εξαιρετικά καταρτισμένοι στο αντικείμενό τους.

Η Retargeting αποτελεί μια εταιρεία, η οποία αναπτύσσεται δυναμικά, τόσο στην Ελλάδα όσο και στοεξωτερικό. Μιλήστε μας λίγο για την πορεία της.

Θωμάς Κατάκης: Στο εξωτερικό, η εταιρεία υπάρχει ήδη αρκετά χρόνια, έχοντας κατακτήσει ένασημαντικό μερίδιο αγοράς σε χώρες κυρίως της Ανατολικής Ευρώπης. Τα σχέδια για γεωγραφικήεπέκταση με αυτόνομα γραφεία είναι συνεχή και περιλαμβάνουν χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία τοαμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Στην Ελλάδα, η πλατφόρμα έτυχε πολύ μεγάλης αποδοχής, καθώς μέσα σε 1,5 χρόνο είδαμε μία εκρηκτικήανάπτυξη πελατολογίου του γραφείου στην Αθήνα, φτάνοντας τα 150 συνεργαζόμενα e-shops. Μάλιστα, ηελληνική θυγατρική ενώ είναι χρονικά το 4ο τοπικό γραφείο που ιδρύθηκε, εντούτοις είναι πλέον 2ο σεκύκλο εργασιών πίσω μόνο από τη χώρα που ξεκίνησε η πλατφόρμα.

Κατά τη γνώμη σας, τι την διαφοροποιεί από τα digital agencies;

Θ. Κ.: Πολύ καίρια ερώτηση. Εμείς θέλουμε τη συνεργασία με τα e-commerce agencies, καθώς πιστεύουμεότι το λογισμικό που προσφέρουμε μπορεί να τους λύσει τα χέρια και να φέρει επιπλέον προστιθέμενηαξία στον τελικό πελάτη, τον ιδιοκτήτη του ηλεκτρονικού καταστήματος. Κι αυτό διότι ο αλγόριθμος πουχρησιμοποιεί η Retargeting μπορεί να φέρει καλύτερη απόδοση στις διαφημιστικές καμπάνιες, ενώ οιπεραιτέρω αυτοματισμοί σε email marketing και pop-ups δημιουργούν μια ολιστική προσέγγιση προς τοντελικό καταναλωτή.

Εν κατακλείδι, η πλατφόρμα Retargeting είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τα e-commerce agencies αν θέλουν να μεγαλώσουν σημαντικά το πελατολόγιό τους, αλλά ταυτόχρονα ναπροσφέρουν σημαντική αξία σε κάθε πελάτη ξεχωριστά. Αυτό επιτυγχάνεται επενδύοντας σεαυτοματισμούς όπως της πλατφόρμας Retargeting.

Τον τελευταίο χρόνο εντάξατε το NPS σύστημα αξιολόγησης στην εταιρεία. Τι ήταν αυτό που άλλαξε;

Σ. Μ.:  Όντως, το σύστημα NPS (Net Promoting Score) έγινε μέρος των διαδικασιών αξιολόγησης τόσο τηςεταιρείας εσωτερικά όσο και από τους πελάτες μας.

Ακούσαμε τι χρειάζονται οι πελάτες μας! Τους ρωτήσαμε τι θα ήθελαν να βελτιωθεί και το αλλάξαμε. Ήρθαμε πιο κοντά ακούγοντάς τους και χτίζουμε πλέον πολύ σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης καισυνεργασίας. Η πελατοκεντρικότητα άλλωστε είναι ο άξονάς μας. Αναφορικά με τις διαδικασίεςαξιολόγησης εσωτερικά, θα επαναλάβω και εδώ ότι λαμβάνοντας feedback από τους συναδέλφους μας, εντοπίζουμε τα σημεία που χρήζουν βελτίωσης και στη συνέχεια παίρνουμε όλα τα απαραίτητα μέτραστην κατεύθυνση αυτή.

Ας έρθουμε στο γραφείο της εταιρείας στην Αθήνα. Ποιος ο ρόλος του στο πλαίσιο της ευρύτερηςλειτουργίας της εταιρείας; Πιστεύετε ότι η Ελλάδα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη μελλοντικήανάπτυξη της Retargeting;

Θ. Κ.:  To ελληνικό γραφείο δημιουργήθηκε με στρατηγικό στόχο να πετύχει ένα σημαντικό penetration σεμία μεγάλη και αναπτυσσόμενη αγορά. Μάλιστα τότε δεν υπήρχε καν ως σκέψη η πανδημία, η οποίαλειτούργησε ως επιταχυντής του e-commerce.

Γρήγορα έγινε εμφανές ότι το ανθρώπινο δυναμικό του ελληνικού γραφείου μπορούσε να βάλει τησφραγίδα του σε περιφερειακούς ρόλους της εταιρείας. Έτσι, πρόσφατα αποφασίστηκε ότι το νέο προϊόνπου θα αφορά αποκλειστικά e-commerce agencies και θα λανσαριστεί τον Σεπτέμβρη, θα διοικηθείαπευθείας από την Ελλάδα για όλη την Ευρώπη, καθιστώντας σε mini-hub το γραφείο της Αθήνας!

Ποιος είναι ο στόχος της εταιρείας στην Ελλάδα;

Σταύρος Γιαννόπουλος: H ανάπτυξη της εταιρείας βασίζεται στην επίτευξη των στόχων των πελατών μας. Μοναδική μας αποστολή είναι να είμαστε το πλέον αξιόπιστο σύνολο αυτοματισμών ηλεκτρονικούεμπορίου και παράλληλα να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Βάσει των παραπάνω δεδομένων, αλλά και με στοιχεία που διαθέτουμε από τις άλλες χώρες, στόχος μαςείναι τα περισσότερα ηλεκτρονικά καταστήματα στην Ελλάδα να χρησιμοποιούν την τεχνολογία τουRetargeting για την ανάπτυξή τους. Αν με ρωτούσες για νούμερα, θα σου έλεγα ότι ο κύκλος εργασιών μαςσε ένα ρεαλιστικό σενάριο, θα πρέπει να αγγίξει τα 2,5 εκατ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2023, αναλογικάπάντα με τις επενδύσεις που θα γίνουν σε κάθε επίπεδο.

Τον τελευταίο χρόνο, δημιουργήθηκαν πολλά νέα e-shops, καθώς το e-commerce γνώρισε αξιοσημείωτηάνθιση. Θεωρείτε ότι η ελληνική αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου βρίσκεται πλέον σε φάση ωρίμανσης, ήυπάρχουν ακόμα εμπόδια να ξεπεραστούν;

Σ. Γ.: Δεν ήμασταν σε καμία περίπτωση έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε όλα όσα συνέβησαν με την έξαρσητης πανδημίας, βιώσαμε όλοι το μεγάλο θέμα με τις εταιρείες courier που παρέλαβαν τεράστιες ποσότητεςδεμάτων, καθώς επίσης τις πιέσεις που τα περισσότερα καταστήματα δέχτηκαν από εμάς τουςκαταναλωτές, σε μια πραγματικά δύσκολη περίοδο για τον κλάδο. Το μεγάλο κύμα πέρασε και τώρα μεκαθαρό μυαλό θα μπορούσα να πω ότι ναι, είμαστε σε φάση ωρίμανσης.

Προσοχή όμως, η πανδημία μας έδωσε ένα δείγμα για μία κατάσταση που, προσωπικά, πιστεύω ότι θαείναι η καθημερινότητα μας μελλοντικά. Χρόνο έχουμε, δεν μένει παρά να οργανωθούμε ώστε ναξεπεράσουμε το κάθε εμπόδιο.