Με ψηφιακά σεμινάρια και εκπαιδεύσεις εξ αποστάσεως.

Η Eurolife FFH, στο πλαίσιο της συνεχούς υποστήριξης του δικτύου συνεργατών της, έχει προχωρήσει σε ενίσχυση των εκπαιδευτικών της διαδικασιών, ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν απρόσκοπτα σε ψηφιακό περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, μέσω της πλατφόρμας training.eurolife.gr, η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα σύγχρονο μοντέλο remote training, δίνοντας στους συνεργάτες της τη δυνατότητα να επωφελούνται online από τις εκπαιδευτικές της δραστηριότητες, απευθείας από τον χώρο τους, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία.

Η πλατφόρμα παρέχει 2 εναλλακτικές μεθόδους εκπαίδευσης: Live Learning (τηλεκπαίδευση) για εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε εικονική αίθουσα (virtual class), και e-Learning με εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν τη μορφή αυτοδιδασκαλίας. Το περιεχόμενο των προγραμμάτων αναβαθμίζεται συνεχώς και εμπλουτίζεται με νέα θεματολογία.