Ο εμπνευστής του εν λόγω κειμένου και μέλος της επιτροπής Philippe Juvin, επισημαίνει μια σειρά από ζητήματα τα οποία -όπως λέει- πρέπει να απασχολήσουν τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. και να βρεθούν «λύσεις». Ο κ. Juvin τα βάζει με τις απόπειρες διαφημιστικής προσέγγισης που αφορούν κυρίως σε Social Media, blogs και forums, καθώς όπως λέει, πρόκειται για ιδιαίτερα «παρεμβατικές» νέες τεχνολογίες Διαφήμισης.

Όπως επισημαίνει, ενώ από το 2005 υπάρχει σε ισχύ η οδηγία «Unfair Commercial Practices Directive» η οποία προσφέρει ένα ουσιαστικό νομοθετικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της παραπλανητικής και επιθετικής διαφήμισης, φαίνεται ότι αυτό δεν επαρκεί για να καλύψει την online Διαφήμιση και τις τεχνικές που αναπτύσσονται στο Internet. Η συγκεκριμένη οδηγία δεν καλύπτει όπως λέει την «κρυφή» διαδικτυακή Διαφήμιση, η οποία λαμβάνει χώρα σε forums όπου οι καταναλωτές ανεβάζουν σχόλια μεταξύ τους για αγαθά και υπηρεσίες. Αυτό το είδος «κρυφής» Διαφήμισης, επισημαίνει, μπορεί να παραπλανήσει τους καταναλωτές, αλλά και να καταστρέψει με μια κίνηση τη φήμη μιας εταιρείας…

Η αναφορά ασχολείται ακόμη με το θέμα της προστασίας προσωπικών δεδομένων, την direct Διαφήμιση, και άλλα. Ενδιαφέρον έχει επίσης το τι προτείνει: Δημιουργία «forum observers/moderators» που θα μπορούν να «διακρίνουν» την «κρυφή» Διαφήμιση και να ενημερώνουν τους καταναλωτές μέσα από πληροφοριακές καμπάνιες για τους ενδεχόμενους κινδύνους, «άμεση» υιοθέτηση ειδικών σημάνσεων για την online Διαφήμιση (μαζί με «παράθυρο» που θα περιέχει βασικές πληροφορίες και θα εξηγεί τις συγκεκριμένες πρακτικές), ένα «website labeling system» που θα πιστοποιεί τη συμμόρφωση του site με την προστασία προσωπικών δεδομένων κ.λπ.

Μέχρι σήμερα, η παγκόσμια κοινότητα της επικοινωνίας, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στο να ρυθμίζει τα του οίκου της. Από τότε μάλλον που συνειδητοποίησε ότι είναι καλύτερα να κάνεις από μόνος σου το σωστό, παρά να στο επιβάλλουν, κώδικες δεοντολογίας και κανόνες αυτορρύθμισης υπάρχουν σχεδόν για όλες τις διαδικασίες επικοινωνίας, οι οποίοι προσυπογράφονται από την πλειοψηφία των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στους σχετικούς τομείς. Μήπως όμως έχει ξεχάσει λίγο τον χώρο της online Διαφήμισης; Αν ναι, κακώς, διότι οι νομοθέτες δεν τον έχουν ξεχάσει καθόλου. Το Juvin Report υιοθετήθηκε από την επιτροπή με 30 ψήφους υπέρ και έναν κατά και τον επόμενο μήνα τίθεται προς ψήφιση στη συνεδρίαση του Ευρωκοινοβουλίου. Το καμπανάκι για την αυτορύθμιση και στην online Διαφήμιση, έχει ήδη χτυπήσει…