Παγκόσμια ανάπτυξη του κλάδου Ψυχαγωγίας & ΜΜΕ δείχνει η έκθεση Global Entertainment & Media Outlook 2019–2023 της PwC, η οποία παρέχει στοιχεία και προβλέψεις εσόδων για 14 τομείς σε 53 χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, η συνολική παγκόσμια δαπάνη για τον κλάδο της Ψυχαγωγίας & ΜΜΕ θα αυξηθεί με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 4,3% έως το 2023. Αντίστοιχα ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης στην Ελλάδα θα αυξηθεί κατά 4,8%, με τα έσοδα του κλάδου να φτάνουν τα 5,8 εκατ. ευρώ το 2023 από 4,5 εκατ. ευρώ το 2018. Αισθητή είναι και η μετάβαση από την παθητική στην ενεργή κατανάλωση.

Ενδεικτική είναι η τάση των καταναλωτών να διαμορφώνουν δικά τους ad hoc κανάλια αποτελούμενα από υπηρεσίες over-the-top. Τα παγκόσμια έσοδα των υπηρεσιών over-the-top το 2018 ανήλθαν σε 38,2 δις δολάρια ενώ εκτιμάται ότι σχεδόν θα διπλασιαστούν έως το 2023. Αντίστοιχα στην Ελλάδα αναμένεται αύξηση εσόδων της τάξεως του 16,7%. Σε άνοδο και το «έξυπνο» σπίτι, με την εξάπλωση των «έξυπνων» ηχείων.