«Έθνικ γεύσεις στο πιάτο σου σε ελάχιστα λεπτά» υπόσχονται τα Noodles της Maggi, με αυτό να αποτελεί τοκεντρικό μήνυμα στη νέα καμπάνια επικοινωνίας που δημιούργησε η Publicis, μέλος του Publicis Groupe Greece. Η καμπάνια αποτελείται από τρεις διαφορετικές τηλεοπτικές ταινίες, μία για κάθε τύπο Maggi Noodles.

Στόχος της καμπάνιας είναι να συστήσει στο καταναλωτικό κοινό τη σειρά, υιοθετώντας το γνωστόσε όλους fortune cookie, μόνο που σε αυτήν την περίπτωση αυτό προηγείται του γεύματος, ώστε το κρυμμένοτου μήνυμα να προοιωνίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε σειράς Maggi Νoodles, όπως τον σύντομοχρόνο παρασκευής τους, τον τρόπο κατανάλωσης, την εξωτική τους προέλευση και την απίθανη γεύση τους. Η Bezier επιμελήθηκε την παραγωγή των ταινιών, οι οποίες συμπληρώνονται από μια ποικιλία digital assets για Facebook, Instagram και YouΤube.