Η πρωτοβουλία αυτή δεν ξάφνιασε όσους γνωρίζουν τις προσπάθειες που γίνονται προς αυτήν την κατεύθυνση από την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕΔΚΕ) εδώ και 5 περίπου χρόνια. Η ΚΕΔΚΕ από το 2004 σχεδίασε και υλοποιεί πρόγραμμα αξιοποίησης από την αυτοδιοίκηση των εφαρμογών της Κοινωνίας της Πληροφορίας «Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013», το οποίο εξελίσσεται παράλληλα με την υλοποίηση σημαντικών έργων πληροφορικής από τους ίδιους τους δήμους. Τα παραπάνω υλοποιούνται με την επιστημονική υποστήριξη του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, της ΠΕΤΑ, του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων αρμόδιων φορέων.

Οι σχετικές ενέργειες αφορούν ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο και διάθεσή τους με πολλαπλά μέσα στους δημότες και τις επιχειρήσεις, εξοικείωση των ανθρώπων της αυτοδιοίκησης και των δημοτών με τη χρήση και την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αλλά και ευρυζωνικές υποδομές ανοιχτές και προσβάσιμες. Όλες οι παραπάνω ενέργειες αφορούν αιρετούς, εργαζόμενους στους δήμους και φυσικά τους δημότες.

Ο ρόλος της ΠΕΤΑ
Κεντρικό ρόλο στον όλο σχεδιασμό, αλλά και στην υλοποίηση του φιλόδοξου αυτού προγράμματος έχει η εταιρεία Πληροφόρηση-Επιμόρφωση-Τοπική Ανάπτυξη (ΠΕΤΑ), η οποία αποτελεί ανώνυμη εταιρεία παροχής συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών. Η ΠΕΤΑ ιδρύθηκε το 1990 από φορείς της αυτοδιοίκησης, ενώ σήμερα οι μέτοχοί της είναι 48 αναπτυξιακές εταιρείες και δημοτικές επιχειρήσεις απ’ όλη την Ελλάδα, η ΤΕΔΚ Νομού Αττικής (ΤΕΔΚΝΑ) και η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕΔΚΕ), η οποία είναι και ο μεγαλύτερος μέτοχος. Έχει έδρα στην Αθήνα, με τη δραστηριότητά της να εκτείνεται σε όλο τον ελλαδικό χώρο, κυρίως μέσω του δικτύου των μετόχων της, αλλά και των συνεργατών που διαθέτει στην περιφέρεια. Πελάτες της ΠΕΤΑ είναι κυρίως η αυτοδιοίκηση, η περιφερειακή και η κεντρική Διοίκηση.

Η εταιρεία λειτουργεί χωρίς να επιδοτείται και έχει επιτύχει να είναι κερδοφόρα. Μερικά από τα πλέον σημαντικά έργα της ΠΕΤΑ είναι η υλοποίηση του έργου «Εξειδικευμένη Κατάρτιση εργαζομένων στην πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθ’ οδόν προς το σύγχρονο Δήμο», η επιστημονική συμμετοχή στο σχεδιασμό – αξιολόγηση και υλοποίηση του έργου «Κατάρτιση Αιρετών Εκπροσώπων Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών – Ψηφιακός Δήμος», προϋπολογισμού 7,3 εκατ. ευρώ, η υποστήριξη της ΚΕΔΚΕ στην υλοποίηση του έργου «Αυτοδιοίκηση και Κοινωνία της Πληροφορίας στα Επιχειρησιακά Προγράμματα 2000 – 2006» κ.ά.

Η ΠΕΤΑ υπέβαλε εξάλλου στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2007 – 2013 «Ψηφιακή Σύγκλιση» πρόταση ένταξης του έργου «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενιαίου Διαδικτυακού Περιβάλλοντος ΟΤΑ για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον Πολίτη», προϋπολογισμού 10 εκ. ευρώ, πρόταση η οποία αυτή τη στιγμή είναι υπό μελέτη.


«Καθ’ οδόν προς το σύγχρονο Δήμο»
Στις 15 Ιουλίου παρουσιάστηκε σε σημαντικούς εκπροσώπους φορέων και της Πολιτείας ένα καινοτομικό και σημαντικό πρόγραμμα για την τοπική αυτοδιοίκηση με αντικείμενο την «Εξειδικευμένη κατάρτιση εργαζομένων στην πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση στις τεχνολογίες πληροφορικής επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθ’ οδόν προς το σύγχρονο Δήμο». Κατά την ομιλία του, ο καθηγητής Βασίλης Ασημακόπουλος αναφέρθηκε στην ιδιαίτερα καλή συνεργασία που αναπτύχθηκε ανάμεσα στην ΚΕΔΚΕ, την ΠΕΤΑ, το ΙΤΑ, τους Δήμους και την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού, η οποία δημιούργησε ευνοϊκές συνθήκες ώστε ορισμένοι Δήμοι της Ελλάδας να γίνουν διεθνή καλά παραδείγματα στην εφαρμογή της Πληροφορικής, ενώ περισσότεροι από 500 Δήμοι να διαθέτουν σήμερα ηλεκτρονική πύλη.

Παράλληλα, τόνισε ότι, σήμερα, για τους Δήμους δεν είναι αυτοσκοπός η τεχνολογία, αλλά η αξιοποίησή της ώστε να δοθούν λύσεις στις τοπικές ανάγκες για εργασία και επιχειρηματικότητα. «Από τον Ψηφιακό Δήμο μπορούμε τώρα να κάνουμε ένα νέο μεγάλο βήμα προς την Ψηφιακή Πόλη. Αυτή είναι μία κεντρική ιδέα για την περίοδο 2007-2013» κατέληξε.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Χαλανδρίου και Πρόεδρος της ΠΕΤΑ, Γρηγόρης Ζαφειρόπουλος, αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σημασία του έργου, καθώς και στη σημασία της αναβάθμισης της επιχειρησιακής ικανότητας των εργαζομένων των Δήμων της χώρας, η οποία βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών. Ο Γρ. Ζαφειρόπουλος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο σύνολο των πρωτοβουλιών που αναπτύσσει η ΚΕΔΚΕ, στο τρίπτυχο που αφορά στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο με πολλαπλά μέσα στους δημότες και τις επιχειρήσεις, στην εξοικείωση των ανθρώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των δημοτών με τη χρήση και την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και, τέλος, σε ευρυζωνικές υποδομές ανοιχτές και προσβάσιμες.

Στη συνέχεια, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΕΤΑ, Γιώργος Βασαρδάνης, παρουσίασε αναλυτικά το πρόγραμμα «Καθ’ οδόν…», τοποθετώντας το στο πλαίσιο του προγραμματισμού και των δράσεων της ΚΕΔΚΕ για την προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην αυτοδιοίκηση. Υπογράμμισε ότι η χώρα μας, ακολουθώντας τα ευρωπαϊκά πρότυπα, επενδύει σημαντικά στην εκπαίδευση των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα, με στόχο την αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, για μια Ελλάδα ανταγωνιστική.

Ο Γ. Βασαρδάνης τόνισε την πρόκληση που αποτελεί για την ΠΕΤΑ η υλοποίηση ενός σύνθετου έργου (10 διεθνείς διαγωνισμοί, προϋπολογισμού 3,7 εκατ. ευρώ διενεργήθηκαν από την ΠΕΤΑ για να υλοποιηθούν τα επιμέρους τμήματα που συγκροτούν το έργο), σε εξαιρετικά πιεστικές προθεσμίες, αλλά και την πολύτιμη τεχνογνωσία που αποκτούν οι φορείς της Αυτοδιοίκησης επιχειρώντας σε επίπεδο υψηλών απαιτήσεων.

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος εκτείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2009, ενώ προβλέπονται τρεις παραγωγικές ενότητες κατά την υλοποίηση, οι οποίες αφορούν σε εκπόνηση και δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, ανάπτυξη και εγκατάσταση πληροφοριακών και υποστηρικτικών συστημάτων και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης.

Το έργο της κατάρτισης «Καθ’ οδόν…» έχει προϋπολογισμό 4,72 εκατ. ευρώ και απευθύνεται σε 5.000 εργαζόμενους στους ΟΤΑ, οι οποίοι επιδοτούνται για τη συμμετοχή τους. Οι εργαζόμενοι που θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα θα αποκτήσουν δεξιότητες σε θέματα επιχειρηματικής νοημοσύνης (business intelligence), ευρυζωνικών και άλλων δικτύων, και υποστήριξης των σημαντικών έργων πληροφορικής που υλοποιούνται στους Δήμους της χώρας (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών κ.ά.).


Τα WiFi public hotspots του Δήμου Αθηναίων
Ο Δήμος Αθηναίων συμμετείχε στη δημιουργία τεσσάρων σημείων δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο κέντρο της πρωτεύουσας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας». Από τα σημεία αυτά οι δημότες και επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να πλοηγηθούν δωρεάν στο internet με μεγάλες ταχύτητες και να γνωρίσουν τις πολλαπλές δυνατότητες και τις υπηρεσίες που αυτό προσφέρει στην καθημερινή ζωή και στην εργασία τους. Τα πρώτα τρία σημεία δημιουργήθηκαν στην Πλατεία Συντάγματος, στην Πλατεία Κοτζιά και στο Θησείο.

Η προσπάθεια αυτή ολοκληρώθηκε σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας». Πριν μερικές εβδομάδες δε, ο Δήμος Αθηναίων προχώρησε στην υλοποίηση και τέταρτου σημείου σε μια σημαντική περιοχή για τα πολιτιστικά του δρώμενα, τον Πολυχώρο «Τεχνόπολις» στο Γκάζι. Η εγκατάσταση καλύπτει συνολικά τρεις περιοχές, τον πολυχώρο «Τεχνόπολις», την Πλατεία Κεραμικού, καθώς και την Πλατεία Κορεάτικης Αγοράς.

Το έργο εντάσσεται στην Ψηφιακή Στρατηγική της «Κοινωνίας της Πληροφορίας AE» και ολοκληρώθηκε με την υποστήριξη της ΔΑΕΜ (Δήμος Αθηναίων Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων ΟΤΑ) και της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Δήμου, που συντόνισαν όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη παράδοσή του. Η ταχύτητα ασύρματης διασύνδεσης είναι ιδιαίτερα γρήγορη, ενώ η χωρητικότητα της γραμμής κάθε περιοχής είναι από 4Mbps έως 24Μbs, ανάλογα με τις τεχνικές δυνατότητες και περιορισμούς του κάθε σημείου.

 Πίνακας πρωτοβουλιών ΚΕΔΚΕ

 Ενέργειες  Κόστος (σε εκατ. ευρώ)
 1. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες  37,5
 1.1 Ενιαίο διαδικτυακό περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών  1,5
 1.2 Επέκταση του «Ενιαίου Διαδικτυακού Περιβάλλοντος»  10
 1.3 Ενιαίο διαδικτυακό περιβάλλον που θα συγκεντρώνει και θα αξιοποιεί γεωγραφικά δεδομένα και πληροφορίες (GIS)  8
 1.4 Κάλυψη των αυξημένων αναγκών των δήμων σε υπολογιστική ισχύ με τη δημιουργία 2 υπολογιστικών κέντρων για τη φιλοξενία και την παροχή εφαρμογών  ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς τους δήμους και τις κοινότητες.  18
 2. Ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού  98,5
 2.1 Κατάρτιση αιρετών  7
 2.2 Κατάρτιση εργαζομένων  40
 2.3 Συγκρότηση ομάδων εργασίας  1,5
 2.4 Κατάρτιση ειδικών ομάδων δημοτών  50
 3. Ευρυζωνικές υποδομές  305
 3.1 Επέκταση και αξιοποίηση του προγράμματος «Σύζευξις»  –
 3.2  Συντήρηση μητροπολιτικών δικτύων  5 εκατ. ευρώ το χρόνο
 3.3 Επέκταση, διασύνδεση και αξιοποίηση των έργων δημιουργίας ευρυζωνικών υποδομών στους δήμους  300
 Σύνολο επένδυσης  441

 Πηγή: ΚΕΔΚΕ