Με στόχο να αποτελεί εργοδότη πρώτης προτίμησης στη χώρα, η Vodafone Ελλάδας υλοποιεί πρωτοβουλίες και εξειδικευμένα προγράμματα, παρέχοντας στους εργαζομένους της όχι μόνο ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης, αλλά και πρωτοβουλίες που διασφαλίζουν σε όλους ένα σύγχρονο και ανθρώπινο εργασιακό περιβάλλον.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, στη Vodafone προτεραιότητα είναι κάθε εργαζόμενος να μπορεί να είναι ο εαυτός του και να απολαμβάνει ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, σεξουαλικής προτίμησης, εθνικότητας ή θρησκείας.

Η εταιρεία σχεδιάζει και εφαρμόζει πολιτικές, εκπαιδεύσεις και δράσεις με γνώμονα τη συμπερίληψη και προστασία των ανθρώπων της, παρέχοντας πρόσβαση σε γνώσεις και μηχανισμούς υποστήριξης.

Μεταξύ άλλων, η Vodafone Ελλάδας υπήρξε η πρώτη εταιρεία που εφάρμοσε επίσημα ένα νέο μοντέλο #FutureReady υβριδικής απασχόλησης, διαθέτει την πλατφόρμα «Grow With Vodafone» η οποία συνδέει την εκπαίδευση με την ανάπτυξη και εφαρμόζει το «Vodafone Senior Leadership Accelerator Program». Για αυτές τις πρωτοβουλίες της, η εταιρεία διακρίθηκε στα HR Awards 2022.