Με στοιχεία για τα έτη 2014 έως 2016
Tον πρώτο απολογισμό βιώσιμης ανάπτυξης παρουσίασε η Systems Sunlight, θυγατρική του ομίλου Olympia, στο πλαίσιο της προσήλωσής της στον στόχο για βιώσιμη ανάπτυξη και εταιρική υπευθυνότητα.

Η Systems Sunlight έχει εκφράσει τη δέσμευσή της στην τήρηση των Δέκα Αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ, στους τομείς των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των Συνθηκών Εργασίας, του Περιβάλλοντος και της Καταπολέμησης της Διαφθοράς. Η έκθεση αποτελεί την πρώτη αναφορά προόδου της Sunlight ως προς την τήρηση των Αρχών αυτών και περιλαμβάνει στοιχεία για τα έτη 2014 έως 2016.

Η Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του ομίλου, Ανθή Τροκούδη, αναφέρει: «Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης δεν αποτελεί μόνο τον απολογισμό όσων καταφέραμε τα τελευταία τρία χρόνια, με προσήλωση στους στόχους και το όραμά μας. Θέτει τις βάσεις για όσα δεσμευόμαστε να επιτύχουμε στο μέλλον, έχοντας ως κύριο μέλημά μας το σεβασμό προς το περιβάλλον, την κοινωνία, τα ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία με έμφαση στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων μας, καθώς και τη διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων μας».