Την Τρίτη 21 Μαρτίου, στον πολυχώρο του PrintCafe της PressiousArvanitidis, πραγματοποιήθηκε το πρώτο Co-create day with partner, με καλεσμένο τον Γιώργο Τυρέλη, Director Consumer Experience στην εταιρεία Παπαστράτος. Τα Co-create days with partner είναι η προέκταση των εσωτερικών εκπαιδεύσεων συνδημιουργίας, Co-create days, μια πρωτοβουλία για το ανθρώπινο δυναμικό της PressiousArvanitidis που πραγματοποιείται από κάποιο από τα έμπειρα στελέχη της εταιρείας που αναλαμβάνει τον ρόλο του ομιλητή.

Η διαφορά αυτού του νέου προγράμματος είναι πως ο εισηγητής είναι κάποιος εξωτερικός συνεργάτης που σύμφωνα με την εμπειρία του, πραγματεύεται ένα συγκεκριμένο θέμα. Για αυτήν τη φορά, ο Γ. Τυρέλης ανέλυσε καινοτομίες που έχει εισάγει η εταιρεία του στον χώρο της καπνοβιομηχανίας. Το πλάνο της εταιρείας είναι να πραγματοποιείται κάθε μήνα ένα Co-create day with partner, ενώ θα συνεχίσουν να διεξάγονται και οι εσωτερικές της εκπαιδεύσεις.

Με το πρόγραμμα αυτό, η εταιρεία στοχεύει στο να αποκτήσουν οι άνθρωποί της ικανότητες και τεχνογνωσία, έτσι ώστε να βοηθούν ακόμα περισσότερο τους πελάτες, «συν-δημιουργώντας μαζί τους για το βέλτιστο δυνατό εκτυπωτικό αποτέλεσμα».