Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών απηύθυνε πρόσκληση στην Debrief ΕΠΕ, στη Σταύρος Λεούσης Διαφημιστική και Εμπορική Εταιρεία ΑΕ και στη Choose ΑΕ, φορείς οι οποίοι επιλέχθηκαν μεταξύ των εγγεγραμμένων σε κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, να καταθέσουν οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας για τις ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

Το έργο περιλαμβάνει: Α) Παροχή υπηρεσιών συμβούλου διαφήμισης για την κατάρτιση media plan, Β) Παροχή υπηρεσιών δημιουργικού σχεδιασμού και παραγωγής διαφημιστικού υλικού στοχευμένου για προβολή σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, τον Τύπο και το διαδίκτυο για τη διάδοση, των έργων και δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ) «Ελλάδα 2.0», Γ) Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της διαχείρισης της ιστοσελίδας www.greece20.gov.gr και των επίσημων λογαριασμών του ΕΣΑΑ στα social media.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 5 μήνες, με προϋπολογισθείσα δαπάνη τα 74.400 ευρώ. Οι τρεις υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους έως την Τετάρτη, 22/06/2022.