Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του για την εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων παραγωγής πολιτισμού και πρόσβασης στον πολιτισμό με την βοήθεια της τεχνολογίας, τo Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού απευθύνει ειδική πρόσκληση για την ανάπτυξη πολιτιστικού υλικού το οποίο θα είναι προσβάσιμο διαδικτυακά, με ή χωρίς χρέωση.

Για την ανάπτυξη πολιτιστικού υλικού.

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του για την εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων παραγωγής πολιτισμού και πρόσβασης στον πολιτισμό με την βοήθεια της τεχνολογίας, τo Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού απευθύνει ειδική πρόσκληση για την ανάπτυξη πολιτιστικού υλικού το οποίο θα είναι προσβάσιμο διαδικτυακά, με ή χωρίς χρέωση.

Η πρόσκληση στόχο έχει την υποστήριξη έργων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και προώθηση υψηλής ποιότητας σύγχρονου ελληνικού ψηφιακού πολιτισμού, δηλαδή πολιτιστικές και καλλιτεχνικές παραγωγές ή εκφράσεις που σχετίζονται με την ψηφιακή τεχνολογία, τα νέα μέσα, και τομείς της δημιουργικής οικονομίας (design, gaming κ.ο.κ.).

Η πρόσκληση δεν απευθύνεται σε εποπτευόμενους και τακτικώς επιχορηγούμενους από το ΥΠΠΟΑ φορείς. Διευκρινίζεται, επίσης, ότι η πρόσκληση δεν αφορά αιτήματα επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και υποδομών.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς, οι οποίοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων, θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι τις 30/04/2020 το αίτημά τους ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων.