Η μεγαλύτερη πρόκληση θα είναι η παραγωγικότητα του εργαζόμενου με τη γνώση – τι είναι αυτή, πώς μπορεί να επιτευχθεί και πώς θα διοικούμε τους εργαζόμενους που κατέχουν τη γνώση και τους εαυτούς μας;

Υπάρχουν δύο βασικά θέματα στις «Προκλήσεις του management για τον 21ο αιώνα» που εμφανίζονται ταυτοχρόνως: οι μεταβολές στην παγκόσμια οικονομία και οι αλλαγές στην πρακτική εφαρμογή του management. Οι μεταβολές αυτές, ειδικά στις ανεπτυγμένες χώρες, αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την εκμετάλλευση των μελλοντικών ευκαιριών και ο Drucker ρωτάει: Ποιες είναι οι νέες πραγματικότητες; Ποιες νέες πολιτικές απαιτούνται για τις επιχειρήσεις και τα διευθυντικά στελέχη στην αντιμετώπιση των προκλήσεων;

Ο Peter Drucker συνιστά να μελετηθεί το βιβλίο ανά αυτόνομο κεφάλαιο, ώστε ο αναγνώστης να προβληματιστεί -ανάλογα με την επαγγελματική του θέση- και στη συνέχεια να αναλογιστεί  ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν, ώστε να μετατραπούν οι προκλήσεις αυτού του κεφαλαίου σε ευκαιρίες.

Τίτλος πρωτοτύπου: Management Challenges for the 21st Century. Μετάφραση: Γιάννης Σουφλής, Ουρανία Νομικού.

Έκδοση: Leader Books, Σελίδες: 235, Διαστάσεις: 17×24

  • Για τους αναγνώστες του Marketing Week ειδική τιμή €15 αντί €26 (τηλ. 210 6452825).