Για γυναίκες επιστήμονες

Η L’Oréal Hellas και η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την Unesco προκηρύσσουν, για ενδέκατη φορά, τρία Βραβεία Επιστημονικής Έρευνας για νέες γυναίκες επιστήμονες, αξίας 10.000 ευρώ έκαστο. Χορηγούνται σε Ελληνίδες επιστήμονες έως 40 ετών, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Ιδρύματα της Ελλάδας. Φέτος, για πρώτη φορά, τα βραβεία μπορούν να διεκδικήσουν, εκτός από επιστήμονες Βιοεπιστημών και Φυσικών επιστημών, και γυναίκες επιστήμονες από τους τομείς των Μαθηματικών και της Επιστήμης των Υπολογιστών.

Τα Ελληνικά Βραβεία L’Oréal-Unesco εντάσσονται στο Διεθνές Πρόγραμμα L’Oréal-Unesco Για τις Γυναίκες στην Επιστήμη, το όποιο υποστηρίζει διεθνώς γυναίκες επιστήμονες. Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο site της διοργάνωσης έως τις 15 Δεκεμβρίου.