Το Fintech Express στοχεύει στην ενδυνάμωση καινοτόμων επιχειρήσεων.

Η Mastercard ξεκινά το Fintech Express στην Ευρώπη, ένα πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί με σκοπό την ανάπτυξη και διεύρυνση των αναδυόμενων fintech εταιρειών. Αξιοποιώντας την ειδίκευση, τις τεχνολογίες και τη δύναμη του παγκόσμιου δικτύου συνεργασιών της, η Mastercard προσφέρει την ευκαιρία σε ευρωπαϊκές startups να εστιάσουν στη δημιουργία καινοτόμων εφαρμογών, με στόχο την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας.

Το πρόγραμμα υποστηρίζει τις ανάγκες των καινοτόμων επιχειρήσεων, για την ταχύρρυθμη ανάπτυξη και διεύρυνση των λειτουργιών τους, μέσα από ένα πλέγμα τριών παροχών. Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα, οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν την Άδεια της Mastercard, που τους παρέχει πρόσβαση στο παγκόσμιο δίκτυο πληρωμών της εταιρείας, να δημιουργήσουν συνεργασίες, ως εταίροι του προγράμματος, καθώς και να διασυνδεθούν με εξειδικευμένους εταίρους του προγράμματος, ώστε να μπορέσουν να εισέλθουν στις αγορές, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.