Το σημαντικότερο marketing lesson που μας άφησε το 2020 για τα επόμενα χρόνια είναι… το να είμαστε προσαρμοστικοί ως προς τα νέα δεδομένα, παραμένοντας πιστοί στη στρατηγική του brand, υιοθετώντας παράλληλα ευελιξία στα tactics που χρησιμοποιούμε. Επίσης, περισσότερο από ποτέ, ο στόχος της ορθής λειτουργίας μίας εταιρείας, μέσα από την ουσιαστική προσφορά στις κοινωνίες που δραστηριοποιείται, πρέπει να αποτελεί μέρος της στρατηγικής της, με σαφείς κατευθύνσεις, αλλά και δράσεις.

Αυτό που χρειάζονται σήμερα οι διαφημιζόμενοι από τα agencies, είναι… proactiveness, βαθύτερη ανάλυση δεδομένων σε σχέση με τις ανάγκες των καταναλωτών, δημιουργική προσέγγιση και στρατηγική σκέψη. Έτσι, ένα brand μπορεί να αναπτυχθεί μέσα στη νέα πραγματικότητα, προσφέροντας προστιθέμενη αξία στους καταναλωτές και όχι μόνο καλές ιδέες.

Το μοντέλο συνεργασίας clients-agencies αλλάζει επειδή… πλέον το «μαζί» είναι πιο αναγκαίο από ποτέ, καθώς τα agencies αποτελούν ένα σύμμαχο, όπου μέσα από ανοιχτή συζήτηση, ξεκάθαρη επικοινωνία στόχων αλλά και στρατηγική σκέψη, εξυπηρετείται η ανάγκη για δημιουργικές και αποδοτικές καμπάνιες, τόσο προς όφελος του brand, όσο και του agency.

Η επικοινωνία μπορεί να ξεπεράσει το gender stereotyping, εάν… τα brands τολμήσουν να επικοινωνήσουν ξεκάθαρα, ανοιχτά και χωρίς υπεκφυγές τη φιλοσοφία και την αλήθεια τους. Το positioning αυτό θα πρέπει να υποστηρίζεται έμπρακτα μέσα από κάθε κίνηση του brand, αλλά και των ανθρώπων του, καθώς εκείνοι αποτελούν τους μεγαλύτερους ambassadors του.

Αν οι marketers θέλουν να είναι καινοτόμοι, πρέπει πλέον να… έχουν τις «κεραίες» τους ανοιχτές και να εκπαιδεύονται συνεχώς πάνω σε θέματα νέων καινοτόμων εργαλείων και τεχνολογιών. Διαφορετικά, είναι πιθανό να μεταμορφωθούν σε «δεινόσαυρους» του marketing και να αντικατασταθούν. Δεν πρέπει να μένουν στην παραδοσιακή επικοινωνία, αλλά να τολμούν – να εφαρμόζουν στην ουσία του το «out of the box» – μέσα από ιδέες που βοηθούν τους καταναλωτές, την κοινωνία και φυσικά το business τους.

Εάν είχα το μαγικό ραβδί… θα έθετα το marketing στον πυρήνα της στρατηγικής των brands. Υπάρχουν ακόμα εταιρείες όπου οι business leaders δεν μπορούν να αντιληφθούν πλήρως όλα όσα μπορούν να επιτύχουν μέσα από το marketing και την εφαρμογή ορθών πρακτικών του. Για να επιτύχει η στρατηγική marketing ενός brand, η ηγεσία του οφείλει να το «αγκαλιάσει».