Χάρτινες συσκευασίες ροφημάτων από ανακυκλώσιμα υλικά δημιουργεί η Tetra Pak, στο πλαίσιο του οράματός της για μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, καλώντας το κοινό να τις ανακυκλώσει. Οι συσκευασίες είναι ανακυκλώσιμες, αποτελούνται πάνω από 70% από υψηλής ποιότητας χαρτί, το οποίο προέρχεται από δάση, με την πιστοποίηση αειφόρου ανάπτυξης Forest Stewardship Council, και από άλλες ελεγχόμενες πηγές, καθώς και από πολυμερή (κυρίως πολυαιθυλένιο) και αλουμίνιο.

Μετά τη διαλογή, η επεξεργασία των χάρτινων συσκευασιών γίνεται στο εξειδικευμένο εργοστάσιο της LM Eco στην Καρδίτσα, το οποίο διαθέτει κατάλληλη γραμμή παραγωγής που μετατρέπει τα ανακυκλώσιμα υλικά σε νέα και χρήσιμα προϊόντα. «Ανακυκλώνοντας μια χάρτινη συσκευασία Tetra Pak, της δίνουμε μια νέα ζωή και τη δυνατότητα να αξιοποιηθεί για κάτι καινούργιο», αναφέρει σε επίσημη ανακοίνωση η εταιρεία.