Την ψηφιακή εκδήλωση «Greece: Competing for Global Talent» διοργανώνει αύριο, 23 Φεβρουαρίου, το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, με στόχο την ανάδειξη των νέων φορολογικών κινήτρων από πλευράς πολιτείας, την παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών και τη δημιουργία ταχύτερων αντανακλαστικών ως προς την καινοτομία, προκειμένου η Ελλάδα να γίνει πιο ελκυστική στα νέα επιχειρηματικά ταλέντα.

Η ημερίδα θα επικεντρωθεί, μεταξύ άλλων, στο πώς μπορούμε να περιορίσουμε το brain drain, στη δημιουργία κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και στην προσέλκυση εργαζόμενων και αυτοαπασχολούμενων από το εξωτερικό. «Σε μία εποχή, όπου η ευελιξία στον χώρο της εργασίας, η καινοτομία και ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελούν προϋπόθεση για την τόνωση κομβικών κλάδων της χώρας μας, η διατήρηση των ταλέντων εντός των συνόρων και η προσέλκυση νέων από το εξωτερικό αποτελεί μονόδρομο για την οικονομική ανάταση της χώρας μας», αναφέρει σχετική ανακοίνωση.