Μέσα από αυτά «αντιμετωπίζεται η αυτοπαρουσιαζόμενη ως “ποιητική της ιστορίας”. Αυτή που ανάγει το “ιστορείν” σε υπόθεση της Πηνελόπης, δηλαδή που “πλέκει και ξεπλέκει” συνεχώς το κείμενο του παρελθόντος και προτιμά να “αφουγκράζεται” τις πηγές με στόχο την “αναζήτηση νοήματος” και όχι να τις “ρωτάει” αναζητώντας τις αιτίες των γεγονότων».

Στο ύφος αυτό, ο Παναγιώτης Νούτσος, πανεπιστημιακός καθηγητής, εκθέτει τις απόψεις του σε μια σειρά θεμάτων βάσει του ότι από το «Πώς το παρελθόν γίνεται ιστορία» οδεύουμε προς το «Πώς η ιστορία γίνεται παρελθόν». Οι παράγραφοι του βιβλίου διαθέτουν εσωτερική συνέχεια μεταξύ τους, ως διαδοχικά τμήματα ενιαίου κειμένου.

Έκδοση: Ελληνικά Γράμματα, 2009, Σελίδες: 370, Διαστάσεις: 17×24, Τιμή:  €29,70 [www.ellinikagrammata.gr]