Το 2021 ήταν για brands και brand owners… μία συνέχεια του 2020 και των έντονων, απότομων αλλαγών που ήρθαν με την πανδημία. Πλέον, είδαμε σε εφαρμογή έμπρακτη απόδειξη της ανάγκης για προσαρμοστικότητα, καθαρή σκέψη, επικοινωνίες και προϊόντα που έχουν λόγο ύπαρξης. Μένει να κρατήσουμε τα όσα μάθαμε «εξ’ ανάγκης» και να αποφασίσουμε πώς τα επικαιροποιούμε / εκμεταλλευόμαστε / εξελίσσουμε.

Το μοντέλο συνεργασίας clients-agencies αλλάζει επειδή… είναι έκδηλη η ανάγκη μιας πολύ-συμμετοχικής συνεργασίας, που ξεπερνά παλαιότερες, λιγότερο σύνθετες σχέσεις ζητούμενου και παραδοτέου. Ένα υβριδικό μοντέλο διευκολύνει, με την ανταλλαγή insights και expertise, τόσο τον σχεδιασμό πιο στιβαρής στρατηγικής, όσο και το συνολικό upskilling αμφότερων ομάδων, ικανών πλέον να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε πρόκληση.

Η εξέλιξη της τάσης του in-housing θα εξαρτηθεί από… την κατανόηση – αρχικά – του μελετημένου θετικού αποτελέσματος που μπορεί να φέρει μία τέτοια κίνηση, καθώς και από τον λεπτομερή σχεδιασμό των κινήσεων (functional ρόλοι και expertise, νέα δομή ομάδων, διαφοροποιημένο μοντέλο συνεργασίας με τα agencies, WoW με ελεύθερη ανταλλαγή πληροφορίας) και της επένδυσης (upskilling-reskilling, πλατφόρμες & εργαλεία).

Μεταξύ βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού επιλέγω… και τα δύο! Μακροπρόθεσμη ολιστική στρατηγική, σε συνδυασμό με κινητές, interchangeable τακτικές και εργαλεία.

Αποφασίζω το «πού» θέλω να φτάσω, χωρίς αντιπερισπασμούς στη διαδρομή ή θόρυβο, και αφήνω το «πώς» στην αξιολόγηση και επιλογή των τεκμηριωμένα βέλτιστων τακτικών.

Η μεγαλύτερη πρόκληση όσον αφορά στο ψηφιακό οικοσύστημα σήμερα είναι… οι συνεχείς αλλαγές στο customer identity και identification, καθώς και γενικότερα η διαχείριση data ανάμεσα σε πλατφόρμες, κανάλια και εταιρικά properties.

Το remote working είναι… η φανταστική συνθήκη που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμαστε. Περισσότερος προσωπικός χρόνος και εξοικονόμηση πόρων, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς = πιο χαρούμενοι, αποδεδειγμένα πιο παραγωγικοί, energized και συγκεντρωμένοι άνθρωποι.