Μέσα από αυτά, η Ε. Γλ.-Α. μας θυμίζει ότι «κάθε πολιτισμός έχει τα όρια και το στίγμα του στον ιστορικό χώρο και χρόνο». Επιπλέον, οφείλουμε ειδική μνεία για την επιμελημένη έκδοση

Έκδοση: Καστανιώτη, Σελίδες: 264, Διαστάσεις: 14×21, Τιμή:  €20 [www.kastaniotis.com]