Χρησιμοποιώντας ένα ψηφιακό βαρόμετρο για να συγκρίνει τις επιδόσεις της ψηφιακής επιχειρηματικότητας μεταξύ των χωρών G20, η έκθεση καταλήγει σε προτάσεις πολιτικής, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τους νέους να αναπτυχθούν μέσα στο ψηφιακό περιβάλλον. Σε αυτές, περιλαμβάνονται η σαφής διακυβέρνηση ως προς την πρόσβαση σε δεδομένα, η υποστήριξη διασυνοριακών οικοσυστημάτων ερευνών και η καθιέρωση μίας νέας επιχειρηματικής visa, προκειμένου οι νέοι επιχειρηματίες να κινούνται με μεγαλύτερη ευκολία στα κράτη των G20.

Μεταξύ των χωρών οι οποίες κατατάσσονται πρώτες σε τουλάχιστον ένα βασικό δείκτη για την υποστήριξη της ψηφιακής επιχειρηματικότητας, περιλαμβάνονται ο Καναδάς (πρόσβαση στη χρηματοδότηση), οι ΗΠΑ (επιχειρηματική κουλτούρα, ψηφιακές δεξιότητες και επιχειρηματική εκπαίδευση, βάση ψηφιακών γνώσεων και αγορά τεχνολογίας, πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών) και το Ηνωμένο Βασίλειο (ψηφιακό επιχειρηματικό περιβάλλον).

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, Παναγιώτης Παπάζογλου, λέει σχετικά: «Ο κόσμος μας μετασχηματίζεται ραγδαία από τις ψηφιακές τεχνολογίες. Είναι σαφές ότι, καθώς οι κυβερνήσεις σκέφτονται πώς να οργανώσουν τις οικονομίες τους ώστε να πετύχουν σε αυτό το ψηφιακό περιβάλλον, πρέπει να βοηθήσουν τους νέους επιχειρηματίες να εξοπλιστούν για την εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού. Η στήριξη αυτή είναι καίριας σημασίας και για τη χώρα μας, καθώς η επιχειρηματικότητα αποτελεί πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Την ώρα που η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα σημαντικό έλλειμμα ανάπτυξης, πρέπει να προσπαθήσει να συμβάλει ουσιαστικά στην επιχειρηματικότητα των νέων, καθώς οι τελευταίοι θα αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Η υποστήριξη ενός περιβάλλοντος που θα ενθαρρύνει τους νέους να ιδρύσουν, αναπτύξουν και επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους είναι μία σημαντική ευθύνη για όλους μας».

Εν κατακλείδι δεν έχουμε να πούμε τίποτε άλλο, παρά να επισημάνουμε κάποιες ακόμη από τις –πολύ σωστές- προτάσεις της έκθεσης: Διδασκαλία του μαθήματος της επιχειρηματικότητας στα σχολεία από το δημοτικό έως τα τελευταία χρόνια του γυμνασίου, καθιέρωση της επιχειρηματικότητας ως εξειδικευμένης κατεύθυνσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ουσιαστική υποστήριξη της συνεργασίας πανεπιστημίων και επιχειρήσεων… Μόνο που, στην πόρτα της ελληνικής πραγματικότητας μέσα στην οποία οι ιδέες αυτές καλούνται να υλοποιηθούν δεν γράφει «Disrupt the Disruptors», αλλά, «Please, do not disrupt»…