Η συνεχής επένδυση των εταιρειών στο κομμάτι της εταιρικής υπευθυνότητας απαιτεί και την αντίστοιχη πιστοποίησή της από επίσημο αρμόδιο φορέα.

Η συνεχής επένδυση των εταιρειών στο κομμάτι της εταιρικής υπευθυνότητας απαιτεί και την αντίστοιχη πιστοποίησή της από επίσημο αρμόδιο φορέα. Σε αυτό φαίνεται να καταλήγουν όλο και περισσότερο οι εταιρείες στην Ελλάδα, οι οποίες ναι μεν ενισχύουν την εστίασή τους σε πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης, επιζητούν δε και μια επίσημη «σφραγίδα» για την εγκυρότητα όσων πράττουν.

Απέναντι σε έναν σκεπτικό ή ακόμα και δύσπιστο καταναλωτή, συνεργάτη ή πελάτη, οι επίσημοι φορείς πιστοποίησης έρχονται να επιβεβαιώσουν, κατόπιν διεξοδικών ελέγχων και επιθεωρήσεων, όσα υποστηρίζουν οι εταιρείες ότι προσφέρουν στην κοινωνία και στο περιβάλλον.

Οι πιστοποιήσεις που αφορούν στο κομμάτι της εταιρικής υπευθυνότητας εκτίνονται σε πολλούς πυλώνες, σε θέματα κοινωνικής ευθύνης, εργασιακών πρακτικών, διακυβέρνησης, περιβάλλοντος και υγείας & ασφάλειας. Ενδεικτικά, στον τομέα της αειφορίας, μπορεί να αφορούν στα συστήματα διαχείρισης περιβαλλοντικής ασφάλειας, στην αντιστάθμιση έμμεσων εκπομπών ηλεκτρικής ενέργειας, στην επαλήθευση εκπομπών αερίου θερμοκηπίου, στην ανακύκλωση ή στη διαχείριση ενέργειας.

Επιπλέον, παρέχονται υπηρεσίες επαλήθευσης των απολογισμών αειφορίας που εκδίδουν οι εταιρείες σύμφωνα με τις οδηγίες GRI Standards. Όσον αφορά στον τομέα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, παρέχονται πιστοποιήσεις για κοινωνικά αποδεκτές συνθήκες εργασίας, με επιθεωρήσεις, για παράδειγμα, για παιδική εργασία, διακρίσεις, βεβιασμένη εργασία και ελευθερία συνδικαλισμού.

Η έννοια της επιθεώρησης, η οποία θα συνοδεύεται από κάποιου είδους πιστοποίηση/επαλήθευση/βεβαίωση ανεξαρτήτου ελέγχου, είναι η κυρίαρχη τάση τις τελευταίες 2 δεκαετίες στη χώρα μας, υποστηρίζει ο Νέστορας Παπαρούπας, Sustainability Product Manager της TÜV Hellas (TÜV Nord): «Οι επιχειρήσεις επιζητούν την έξωθεν καλή μαρτυρία, κυρίως από φορείς πιστοποίησης οι οποίοι έχουν συνδέσει το όνομά τους με τις έννοιες της αξιοπιστίας και της προστιθέμενης αξίας. Επιπρόσθετα, όσο πιο γνωστός είναι ο φορέας πιστοποίησης, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, τόσο μεγαλύτερο είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των πιστοποιημένων εταιρειών ανάμεσα στις εγχώριες εταιρείες, αλλά και σε θέματα που έχουν να κάνουν με την κατάκτηση αγορών του εξωτερικού αντιστοίχως».

Η πιστοποίηση της ΕΚΕ, πιο συγκεκριμένα, πέραν του γεγονότος ότι αποτελεί μα επιλογή υπευθυνότητας της επιχείρησης προς τους μετόχους, τους εργαζόμενους, τους πελάτες και το κοινωνικό σύνολο, υπαγορεύεται πλέον με αυξανόμενη ένταση και από την κοινοτική Νομοθεσία και Πρακτικές, τονίζει ο Παναγιώτης Θεοφανόπουλος, Εντεταλμένος Σύμβουλος της Eurocert. Και συνεχίζει: «Η ΕΕ ευρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο μελέτης για τη νομοθέτηση κανόνων για την Αειφορία στην εφοδιαστική αλυσίδα (EU Supply Chain Due Diligence Law), ώστε οι επιχειρήσεις να αξιολογούν τους προμηθευτές τους με όρους ΕΚΕ.

Ταυτόχρονα εξελίσσεται και η νομοθεσία της ΕΕ για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση, ώστε οι Τράπεζες να αξιολογούν την συνδρομή όρων ΕΚΕ προκειμένου να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η Eurocert και το Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR Hellas), εκπόνησαν το Πρότυπο Ethos, με βάση το οποίο μπορούν να πιστοποιούνται οι επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να αποδείξουν την συμμόρφωσή τους αφ’ ενός με τις αρχές της ΕΚΕ και αφετέρου με τις απαιτήσεις της Κοινοτικής νομοθεσίας».

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
Με την πανδημία του Covid-19 να μονοπωλεί το ενδιαφέρον και την προσοχή της παγκόσμιας κοινότητας τη φετινή χρονιά, οι εταιρείες πιστοποιήσεων και επιθεωρήσεων έσπευσαν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και να ανταποκριθούν ταχύτατα στις νέες ανάγκες της αγοράς, συμβάλλοντας παράλληλα, στην επανεκκίνηση της επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας της χώρας.

H TÜV Austria Hellas ανέπτυξε το ολοκληρωμένο σχήμα πιστοποίησης για τη λήψη μέτρων ενάντια στον κορονωϊό, TÜV Austria Covid-Shield. Το νέο αυτό σχήμα πιστοποίησης απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που η δραστηριότητά τους ενέχει συναναστροφή και φιλοξενία και εν γένει διαθέτουν χώρους συνάθροισης, επιβεβαιώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα, εφαρμόζουν τις κατάλληλες διαδικασίες και τις ενδεδειγμένες από τις αρμόδιες αρχές και την επιστημονική κοινότητα πρακτικές για την αποφυγή της μετάδοσης του ιού, και ότι διαθέτουν κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την τήρηση των σχετικών διαδικασιών και οδηγιών. Το σχήμα TÜV Austria Covid-Shield διαθέτει τρεις διαβαθμίσεις πιστοποίησης ανάλογα με τα χρονικά διαστήματα και τη μεθοδολογία που υλοποιούνται οι επιθεωρήσεις.

Η Eurocert συμμετείχε στην συντονισμένη προσπάθεια των επιχειρήσεων με την Πολιτεία για την εκπόνηση έγκυρων πρωτοκόλλων λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων, εισφέροντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία της. Παράλληλα, η εταιρεία δύναται να απονείμει σε επιχειρήσεις, κατόπιν των απαιτούμενων επιθεωρήσεων, το δικαίωμα χρήσης του διακριτικού σήματος «Protocol against Covid-19 – In Place».

Πιστοποιήσεις γύρω από τον Covid-19 και την τήρηση όλων των προβλεπόμενων οδηγιών και μέτρων, έχουν σπεύσει να λάβουν πολλές εταιρείες, από διάφορους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των καταστημάτων IQOS, της Lidl Ελλάς, της Anek Lines, των ξενοδοχείων του ομίλου Sani/Ikos, του ξενοδοχειακού ομίλου Αccor, της ΙSS Facility Services Hellas και του Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Παλλάδιον.

Με τις εταιρείες του κλάδου να παρακολουθούν διαρκώς τις νέες τάσεις που αναδύονται, ο Παναγιώτης Θεοφανόπουλος εντοπίζει ως τομείς οι οποίοι προσφέρονται για καινοτόμα προϊόντα πιστοποίησης την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, τα τοπικά χαρακτηριστικά προϊόντων, τα προσωπικά δεδομένα – ασφάλεια πληροφοριών και προστασία ιδιωτικότητας, Smart concept (Τουρισμός, ΟΤΑ κ.λπ.), την πιστοποίηση προορισμού, τον ιατρικό και θεματικό τουρισμό, τις τουριστικές δραστηριότητες και τις υπηρεσίες μεταφορών (ΜΜΜ, Taxi, Σχολικά Φορτηγά κ.λπ.).

Σε επίπεδο κυρίαρχης τάσης στη σύνταξη απολογισμών βιώσιμης ανάπτυξης, εδώ και μία δεκαετία, ο Νέστορας Παπαρούπας εντοπίζει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των προτύπων οδηγιών που εκδίδονται από το Global Reporting Initiative (GRI): «Η αρχή έγινε με τις οδηγίες GRI G3 (levels A, B & C), στη συνέχεια περάσαμε στις οδηγίες GRI G4, ενώ τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουμε πλέον την συμμόρφωση των απολογισμών με τα GRI Standards, τα οποία αποτελούν την πλέον “ώριμη” εκδοχή των συγκεκριμένων οδηγιών».

«Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ “ΕΜΦΥΤΗ” ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
«Οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται ενεργά στο κομμάτι της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης/βιώσιμης ανάπτυξης θα έπρεπε να αναζητήσουν τον ανεξάρτητο εξωτερικό έλεγχο του πλέγματος των δραστηριοτήτων βιώσιμης ανάπτυξης που αναλαμβάνουν. Άλλωστε, η έννοια της λογοδοσίας είναι “έμφυτη” στην επιχειρηματική ηθική όλων των υπεύθυνων επιχειρήσεων, αφού αποτελεί το εργαλείο επικοινωνίας τους με το σύνολο του περιβάλλοντος και των συμμετόχων τους στη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι επιχειρήσεις, σήμερα περισσότερο από ποτέ, έχουν την ανάγκη να καταδείξουν τη συμβολή τους στο τρίπτυχο της βιώσιμης ανάπτυξης, Άνθρωπος-Περιβάλλον-Οικονομία (People-Planet-Profit), η οποία θα είναι ουσιαστική και όχι απλώς ένα εργαλείο marketing».
Νέστορας Παπαρούπας, Sustainability Product Manager, TÜV Hellas (TÜV Nord)

ΝΕΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ EUROCERT
Στην ανανέωση της εταιρικής της ταυτότητας προχώρησε πρόσφατα η Eurocert, τη στιγμή που εισέρχεται στην τρίτη δεκαετία δραστηριότητάς της στην Ελλάδα και σε άλλες 43 χώρες παγκοσμίως, προσβλέποντας ταυτόχρονα σε νέα πεδία ανάπτυξης και νέες αγορές. Κεντρικό στοιχείο του νέου λογοτύπου, το οποίο σχεδίασε η 2yolk, είναι τα επτά αστέρια, τα οποία αντιστοιχούν στις επτά αρχές της εταιρείας και πλοηγό της για το μέλλον (Ακεραιότητα, Αξιοπιστία, Ποιότητα, Εμπιστοσύνη, Καινοτομία, Πάθος και Κοινωνική Υπευθυνότητα). Έτσι, η εικαστική έμπνευση του λογοτύπου παίρνει το σχήμα του πτερυγίου του πηδαλίου ενός πλοίου, δηλαδή του οργάνου με το οποίο χαράσσεται η πορεία του.

«Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ»
«Για εμάς, στην Παπαστράτος, η εταιρική υπευθυνότητα είναι προτεραιότητα και δέσμευση. Μαζί, σε αυτή την πορεία, βρίσκονται όλοι οι συνεργάτες μας. Από κοινού εργαζόμαστε #prostokalytero. Η πιστοποίηση “CoVid Shield” των 30 καταστημάτων IQOS σε όλη την Ελλάδα από την TUV Austria σχετικά με τη διασφάλιση όλων των απαιτούμενων προϋποθέσεων για την προστασία απέναντι στην πανδημία Covid-19, επιβραβεύει με τον πλέον αναγνωρισμένο τρόπο την υψηλή προτεραιότητα που αποδίδουμε στην ασφάλεια των εργαζομένων και των καταναλωτών μας. Είναι συνειδητή επιλογή μας να κρατάμε τους καταναλωτές, τους συνεργάτες και τους εργαζομένους, όλους τους ανθρώπους μας, στο επίκεντρο όλης της δραστηριότητάς μας. Είμαστε δίπλα τους με υπευθυνότητα και τους ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη τους».
Νίκος Φλίγκος, Γενικός Διευθυντής Εμπορικών Λειτουργιών, Παπαστράτος

ΟΙ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
«Στην πιστοποίηση ουσιαστικά προσφεύγουν οι παράγοντες της αγοράς: παραγωγοί και καταναλωτές\πελάτες. Η κάθε πλευρά έχει τις επιδιώξεις\ προσδοκίες της από την πιστοποίηση. Οι μεν να αναδείξουν την ποιότητα και την αξιοπιστία των παραγόμενων προϊόντων και οι δε να είναι σίγουροι για αυτά που καταναλώνουν. Στο πλαίσιο αυτό, η Νομοθεσία (Εθνική, Κοινοτική) θεσπίζει ελάχιστες προδιαγραφές, οι οποίες απαιτείται να πιστοποιούνται, ώστε τα προϊόντα να κυκλοφορούν νομίμως. Άλλοι σημαντικοί παράγοντες που επιδρούν στην απαίτηση για πιστοποίηση είναι τα media, η Κοινή Γνώμη, οι ασφαλιστικές εταιρείες κ.λπ.»
Παναγιώτης Θεοφανόπουλος, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Eurocert

«Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ»
«Έχει γίνει πλέον αντιληπτό σε όλες τις σύγχρονες επιχειρήσεις ότι η εναρμόνιση όλων των δραστηριοτήτων τους – από τις διαδικασίες παραγωγής έως τις σχέσεις με τους πελάτες, τις συνθήκες εργασίας και τις υπεύθυνες πρακτικές προς το περιβάλλον με τα διεθνή πρότυπα, είναι πλέον μονόδρομος για τη μακροχρόνια βιωσιμότητα και ανάπτυξή τους.

Η διαδικασία αξιολόγησης και η πιστοποίηση είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για κάθε επιχείρηση. Αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ενισχύει τη διαφάνεια και την αξιοπιστία της, χτίζει δυνατές σχέσεις εμπιστοσύνης με τα ενδιαφερόμενα μέρη και δίνει προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες και τα προϊόντα της, ενώ συμβάλλει στη βελτίωση της εταιρικής της φήμης.

Για όλους εμάς στη Wind, η πολυετής συμμετοχή μας στη διαδικασία αξιολόγησης του Εθνικού Δείκτη CRI Index ήταν ένα εξαιρετικό εργαλείο συνεχούς βελτίωσης και η φετινή διάκριση στο ανώτερο επίπεδο αξιολόγησης (Diamond) αντανακλά την ευθύνη με την οποία προσεγγίζουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις επιχειρηματικές μας αξίες και την κουλτούρα που έχουμε δημιουργήσει εσωτερικά στον οργανισμό».
Γιώργος Τσαπρούνης, Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων, Wind Ελλάς

«Η πιστοποίηση δίνει τη δυνατότητα για αποτελέσματα συγκρίσιμα που παρέχουν αξιοπιστία στην επιχείρηση»
«Η πανδημία και οι εμπειρίες και τα μαθήματα που πήραμε στη διάρκειά της, επιβεβαίωσε ότι η ΕΚΕ αποτελεί προϋπόθεση για την αντιμετώπιση του νέου περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε και λειτουργούμε. Η ΕΚΕ ισχυροποιήθηκε, καθώς αξίες όπως η ανθεκτικότητα σε απρόβλεπτες καταστάσεις, η ετοιμότητα για τη διαχείριση κρίσεων και η ικανότητα εφαρμογής βιώσιμων λύσεων με μακροπρόθεσμο ορίζοντα συνδέονται αναπόσπαστα με όσα μπορεί η ΕΚΕ να προσφέρει σε μία επιχείρηση.

Στην επόμενη μέρα, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να στραφούν σε αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά προκειμένου να ενισχύσουμε τη συλλογική βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα των ανθρώπινων κοινωνιών. Σημαντικός είναι ο ρόλος της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση αυτή. Καθοριστική είναι η ενίσχυση και υποστήριξη των μικρότερων επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες και η αναβάθμιση της πιστοληπτικής τους ικανότητας μέσω της εκπλήρωσης κριτηρίων ΕΚΕ.

Για τον σκοπό αυτό, αξιοποιήσαμε την τεχνογνωσία που αποκτήθηκε στα 20 χρόνια λειτουργίας του CSR Hellas και δημιουργήσαμε σε συνεργασία με την Eurocert, το Ethos, ένα ολοκληρωμένο σύστημα που επιτρέπει στην επιχείρηση να δημιουργήσει το δικό της επιχειρηματικό μοντέλο λειτουργίας που θα συνδέεται με τις αρχές της ΕΚΕ.

Με τον τρόπο αυτό, η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να οργανωθεί, αλλά και να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στα διαφορετικά ζητήματα που αναδεικνύουν σήμερα οι επενδυτές. Η πιστοποίηση ενός τέτοιου συστήματος οργάνωσης και διοίκησης της ΕΚΕ δίνει τη δυνατότητα για αποτελέσματα συγκρίσιμα που θα παρέχουν αξιοπιστία στην επιχείρηση, αλλά και στον μέτοχο αυτής ή στον φορέα που θα τη χρηματοδοτήσει».
Μαρία Αλεξίου, Πρόεδρος Δικτύου CSR Hellas