Η Εταιρική Φήμη αποτελούσε ανέκαθεν πρωταρχικό καθήκον για τους επικεφαλής των Τμημάτων Εταιρικής Επικοινωνίας.

Στην πορεία του χρόνου άλλαξαν σημαντικά οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Αυτή η σύγχρονη μορφή αλληλεπίδρασης μεταξύ εταιρείας και ενδιαφερόμενων μερών αποτελεί την αφετηρία μιας νέας διαδρομής στη σχέση των επιχειρήσεων με την κοινωνία. Σημερα οι εταιρείες συμμετέχουν στον κοινωνικό διάλογο, εισάγουν στην agenda τους θέματα που απασχολούν την κοινωνία, αφουγκράζονται τις ανησυχίες της. Το αποτέλεσμα είναι ο συνεχώς αυξανόμενος ρόλος της Εταιρικής Υπευθυνότητας που πλέον αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες της Εταιρικής Φήμης.

Με την ψηφιακή επανάσταση και τις δυνατότητες που μας προσφέρουν η τεχνολογία και τα κοινωνικά δίκτυα, οι επιχειρήσεις βρίσκονται πλέον σε σταθερό και ανοιχτό διάλογο με τους καταναλωτές και η Εταιρική Φήμη είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Έχοντας τη δυνατότητα να συνομιλήσουν με τις εταιρείες, τα brands και συχνά με τους εκπροσώπους της Διοίκησης, οι καταναλωτές τείνουν να προσδίδουν ανθρώπινα χαρακτηριστικά σε αυτή την επικοινωνία. Η γλώσσα της Εταιρικής Επικοινωνίας γίνεται πιο άμεση, λιγότερο ξύλινη, περισσότερο προσωπική. Μειώνεται η απόσταση μεταξύ brand και corporate, των προϊόντων που διαθέτει μία εταιρεία και της ίδιας της εταιρείας.

Η Εταιρική Φήμη πλέον κεφαλαιοποιείται σε εμπιστοσύνη. Η διαφάνεια, η ενσυναίσθηση, η έμπρακτη υποστήριξη, η επικοινωνία και μη-οικονομικών δράσεων, είναι τα δομικά υλικά που βοηθούν τις επιχειρήσεις να παγιώσουν την εμπιστοσύνη των συμμετόχων τους ως υπεύθυνος κοινωνικός εταίρος. Επιπλέον θωρακίζονται  απέναντι στη διασπορά ψευδών ειδήσεων, που αποτελούν καίριο ζήτημα για τον κλάδο της Επικοινωνίας σήμερα. Αξιοσημείωτη είναι πλέον και η ταύτιση της Εταιρικής Κουλτούρας με την Εταιρική Φήμη. Οι εργαζόμενοι μιας εταιρείας γίνονται οι καλύτεροι πρεσβευτές της, εκείνοι που αντανακλούν τις αξίες της και αναλαμβάνουν να τις εξωτερικεύσουν.

Ακόμη πιο διακριτή είναι αυτή η ταύτιση στο ευρύ κοινό όταν πρόκειται για την Ηγεσία της, που λειτουργεί ως το πρόσωπο της εταιρείας. Συνοψίζοντας, θα έλεγε κανείς ότι είναι μία συναρπαστική περίοδος προκλήσεων για την Εταιρική Επικοινωνία, που πλέον αποκτά τον πρωταγωνιστικό ρόλο που της αξίζει. Οι εταιρείες επαναπροσδιορίζουν τι σημαίνει Εταιρική Φήμη και εξελίσσονται, έχοντας κατανοήσει ότι η σύνδεσή τους με την καθημερινότητα των καταναλωτών είναι αυτή που θα κάνει τη διαφορά. Η ικανότητά τους να ακούν και να ανταποκρίνονται με ακεραιότητα είναι καθοριστική για τη βιωσιμότητά τους.

Το κείμενο Υπογράφει η Φωτεινή Μπαμπανάρα, Μέλος Δ.Ε. ΤΕΥΠ