Η Περιφέρεια Αττικής προκήρυξε διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσιών Ευαισθητοποίησης, Ενημέρωσης και Αποτίμησης των Δράσεων Αντιμετώπισης της Υλικής Στέρησης στο πλαίσιο των Κοινωνικών Συμπράξεων του ΤΕΒΑ», με προϋπολογισμό 642.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Το ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ υποστηρίζει τη διανομή τροφίμων και την παροχή βασικής υλικής συνδρομής στους απόρους, συνδυάζεται με συνοδευτικά μέτρα, και έχει ως στόχο τη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού των απόρων. Προθεσμία παραλαβής προσφορών είναι η 04/05/2023.