Ένα εργαλείο για τις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και για τις τράπεζες, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση και στην άντληση κεφαλαίων παρουσίασε η Global Sustain, μέλος του ομίλου επιχειρήσεων GPA σε συνεργασία με τη Generation Y και τη Think Plus.

Πρόκειται για την πρώτη εκδοχή του Global Sustain Rating, την ολοκληρωμένη ψηφιακή εφαρμογή συλλογής, ανάλυσης και αξιολόγησης μη χρηματοοικονομικών δεδομένων και στοιχείων σχετικά με ESG.

Η λύση, σύμφωνα με τον Μιχάλη Σπανό, Managing Director της Global Sustain, έχει αναπτυχθεί βάσει των τελευταίων εξελίξεων του κανονιστικού πλαισίου σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές και πεδία αξιολόγησης των πιο ευρέως διαδεδομένων προτύπων και πρωτοβουλιών βιώσιμης ανάπτυξης (όπως SDGs, GRI και Global Compact).

«Κρίνεται αδιαμφισβήτητο πως μόνο ενισχύοντας το “πράσινο” πρόσημό τους οι επιχειρήσεις θα δύνανται να αποκτήσουν πρόσβαση σε μελλοντική χρηματοδότηση», σημείωσε ο Μιχάλης Σπανός.