Παρατείνεται, έως τις 11 Νοεμβρίου, η υποβολή συμμετοχών στον 2ο Διαγωνισμό Καινοτομίας «Νουνού Idea Challenge Sustainability», ο οποίος θα επιβραβεύσει πρωτότυπες ιδέες στον τομέα της γαλακτοβιομηχανίας, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, την προστασία του περιβάλλοντος και τη συνολικά αποδοτικότερη διαχείριση του φυσικού πλούτου, με πρωταρχικό κριτήριο τη βιωσιμότητα.

Τον διαγωνισμό συν-διοργανώνουν η FrieslandCampina Hellas-Νουνού, το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και η συμβουλευτική εταιρεία μεταφοράς τεχνολογίας Break-Even Consulting. Απευθύνεται δε σε ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες, διδάκτορες με δυνητικά εμπορικά αξιοποιήσιμα ερευνητικά αποτελέσματα, ομάδες με καινοτόμες ιδέες και επιθυμούν να τις μετατρέψουν σε βιώσιμες διαδικασίες παραγωγής ή προϊόντα, μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας και φοιτητές και απόφοιτους Ανώτερης Εκπαίδευσης. Οι προτάσεις των υποψηφίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο noynoyideachallenge.gr.