Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προχωρά στη παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την διακήρυξη ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Προβολή Φυσικής Κληρονομιάς, Πολιτισμού και Τουρισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου». Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 998.387 ευρώ πλέον ΦΠΑ, με νέα καταληκτική ημερομηνία τις 24/07/2020.